Ile gazu wytwarza IT?

Według raportu Gartnera IT odpowiada za 2% globalnej emisji gazów cieplarnianych. Z kolei z raportu opublikowanego w październiku ub. roku w McKinsey Quaterly wynika, że udział przemysłu IT - producentów sprzętu i branży intensywnie wykorzystujących IT - w łącznej emisji gazów cieplarnianych wzrośnie do 2020 r. do poziomu 3%.

Ile gazu wytwarza IT?

Najszybciej swój udział w emisjach powiększać będą Chiny (w tempie 9% rocznie), kraje wysoko uprzemysłowione Europy i Stanów Zjednoczonych (3 - 4% rocznie), Rosja i kraje Europy Wschodniej (6%). IT zawiera w sobie pierwiastek życia i zniszczenia: przysparza naturze troski swym nienasyconym apetytem na energię, ale daje nadzieję na powściągnięcie całej, mającej na stan Matki Ziemi przemożny wpływ, aktywności gospodarczej i życiowej człowieka.

Większe wykorzystanie telekonferencji, niedrukowanie dokumentów, tylko przeglądanie ich na ekranie monitora komputera i podobne zachowania pozwolą na ograniczenie w skali świata poziomu emisji o 0,5 gigatony gazów cieplarnianych rocznie w samej branży IT. Zastosowanie tych technik w czterech najważniejszych sektorach gospodarki: przemyśle wytwórczym, użyteczności publicznej, transporcie i budownictwie, przyniesie...

Pełna treść tekstu "Piękne i przerażające" dostępna jest w serwisie CIO.