Ile promieni?

Telefony komórkowe będą zaopatrzone w informacje o poziomie emitowanego promieniowania elektromagnetycznego.

Najwięksi producenci telefonów komórkowych prawdopodobnie już od przyszłego roku będą zaopatrywać produkty w specjalne etykiety z informacją o poziomie promieniowania elektromagnetycznego, wytwarzanego podczas pracy aparatu. Dzięki nalepce znajdującej się na opakowaniu każdy użytkownik, przed zakupem nowego telefonu, będzie mógł sprawdzić wyniki pomiaru przeprowadzonego za pomocą metody SAR (Specific Absorption Rate), która wyznacza ilość energii emitowanej przez urządzenie. Do aparatów będą także dołączone ulotki z opisem zasad bezpiecznego użytkowania telefonów komórkowych.

Działania, jakie podjęły Motorola, Ericsson i Nokia, są związane z "podejrzeniami" o to, że używanie komórek przyczynia się do powstawania u ludzi zmian nowotworowych. Na razie żadne badania nie wykazały jednoznacznie, czy rzeczywiście użytkowanie telefonów może niekorzystnie wpływać na zdrowie. Trwają jednak prace pod tym kątem. Poziom promieniowania elektromagnetycznego, na którego działanie jest wystawiony użytkownik, nie jest stały, lecz waha się w zależności od odległości od stacji bazowej, zakłóceń sygnału i, oczywiście, odległości aparatu od głowy użytkownika podczas rozmowy.

Jednolite oznaczenia telefonów komórkowych i informacje dotyczące emitowanego promieniowania elektromagnetycznego z pewnością będą stanowić wskazówki dla klientów kupujących nowe urządzenie. Dotychczas wiadomości na temat emisji promieniowania nie były łatwo dostępne, można je było otrzymać tylko w niektórych organizacjach konsumenckich.


Zobacz również