Ile strat przynoszą w USA działania trolli patentowych? Sporo...

Trolle patentowe to firmy, na których myśl wielu z nas z pewnością reaguje wielkim obrzydzeniem. Nawet nie wyobrażacie sobie jakie straty przyniosły one porządnym firmom w 2011 roku.

Troll patentowy to (za Wikipedią) "podmiot (najczęściej firma), który wykorzystuje niedoskonałość przepisów prawa patentowego do uzyskiwania korzyści finansowych. Troll patentowy rejestruje lub też odkupuje od innych patenty dotyczące różnych rozwiązań - także już wcześniej znanych i upowszechnionych ale których nikt wcześniej nie zastrzegł. Następnie domaga się (zwykle na drodze sądowej) stosownej rekompensaty pieniężnej za rzekome dotychczasowe naruszanie tych patentów jak i opłat licencyjnych z tytułu używania tych rozwiązań w przyszłości."

Ogromne straty

Niestety działania takie to świetny pomysł na biznes. Z analizy Boston University wynika bowiem, że tylko w Stanach Zjednoczonych przyniosły one "prawdziwym" firmom w poprzednim roku aż 29 miliardów dolarów strat. Co istotne, suma ta dotyczy tylko kosztów bezpośrednich (takich jak opłaty prawne, czy licencyjne), lecz nie obejmuje długoterminowych konsekwencji patentowego trollingu, czyli opóźnień w produkcji, czy też związanego z tym spadku udziału w rynku.

Warto też odnotować, że na celowniku trolli patentowych nie znajdują się tylko wielkie koncerny. Połowa ich ofiar to firmy, których przychody nie przekraczały 100 mln dolarów rocznie.

__________________

Dane te są przerażające. Oprócz strat dla firm należy wziąć bowiem pod uwagę również to, że działania trolli w pewnym zakresie pozbawiają ludzkość różnych innowacji, gdyż wiele firm musi rezygnować z prowadzonych przez siebie badań. Czy naprawdę nie można z tym nic zrobić?