Ile wydadzą na IT?

Managerowie ankietowani przez CIO z optymizmem patrzą na firmowe budżety IT, natomiast z badań przeprowadzonych przez Goldman Sachs wynika, że wydatki na high-tech w amerykańskich firmach w 2002 roku zostaną zmniejszone.

Ponad 55% ankietowanych przez Goldman Sachs managerów ze 100 amerykańskich firm uznało, że w przyszłym roku wydatki firmowe na ten sektor zostaną zmniejszone, lub nie ulegną zmianie. Spośród ankietowanych 7% uznało, że wydatki na IT wzrosną o ponad 20% wg jednej dziesiątej o 10 do 20%, 36% uważa, że pozostaną na tym samym poziomie, zdaniem 15% będą niższe o 5 do 10%.

Podobne wyniki opublikował Financial Times, który przeprowadził ankiety z managerami z amerykańskich firm. Wynika z nich, że budżety na wydatki IT zostały ostatnio zmniejszone przeciętnie o 5 do 10%, a w przyszłym roku możliwe są dalsze cięcia.

Zobacz również:

Podstawową przyczyną ograniczenia wydatków na nowe technologie, wymienianą przez zarządzających przedsiębiorstwami, jest strategia korporacyjna mająca na celu zwiększenie dochodowości. Firmy koncentrują się również na maksymalnym wykorzystaniu systemów już posiadanych, nabytych w okresie szaleńczych zakupów pod koniec lat 90.

Inwestycje w technologie informatyczne, w tym telekomunikację, rosły od końca lat 80. do połowy lat 90 średnio o 9% rocznie. Od 1995 do 2000 roku średnia wzrostu wynosiła aż 16%, między innymi dzięki obawie przed milenijną pluskwą, czy zachłyśnięciu się wizją nowej gospodarki. Przez ten czas w USA zainwestowano w IT ok. 1,4 mld USD.

Również amerykański magazyn CIO przeprowadził w listopadzie badanie prognoz dla rynku IT. Jego wyniki są o wiele bardziej optymistyczne. Mimo oficjalnych raportów o recesji w USA, firmy zwiększą wydatki na IT w niektórych kategoriach.

Ankietę przeprowadzono wśród 259 dyrektorów działów informatycznych z firm amerykańskich. Managerowie oczekiwali, że w ciągu najbliższego roku ich budżety wzrosną o 5,3% do 13% w porównaniu ze stanem w listopadzie br. Niemal 40% badanych stwierdziło, że nie oczekuje wzrostu wydatków na IT do połowy 2002 r., a jedna piąta spodziewa się ich wzrostu w pierwszym kwartale przyszłego roku. Największy wzrost wydatków planowany jest w sektorze outsourcingu usług IT, oprogramowaniu infrastruktury i e-biznesowym.

Opracowywany przez CIO indeks wzrostu zaawansowanych technologii (Future Technology Growth Index), odzwierciedlający stan budżetów na wydatki IT oraz znaczenie high-tech, podskoczył o 19% w listopadzie 2001, w porównaniu z październikiem br.