Ilu finansistów w zarządzie banku?

Jedynie 64% prezesów zarządów 25 największych europejskich banków posiada doświadczenie w branży finansowej - wynika z raportu Nestor Advisors.

Dla porównania, w 2007 r. odsetek ten wynosił 80%. Jednak w tym samym czasie wśród dyrektorów nie pełniących funkcji wykonawczych wzrósł procent osób posiadających doświadczenie w dziedzinie finansów - z 27% do 30%.

Komunikacja dotycząca ryzyka między częścią biznesową a członkami zarządu poprawiła się - aż w 16 z 25 banków dyrektor ds. ryzyka (chief risk officer) raportuje bezpośrednio do zarządu.

"Kryzys nauczył nas, że zarządy powinny mieć większe doświadczenie w obszarach związanych ze strategią a zwłaszcza z ryzykiem. Mimo, że postęp na tym froncie jest doceniany, na horyzoncie zarządzania wciąż widoczne są chmury. Na przykład, doświadczenie w sektorze finansowym wśród członków zarządu banku wzrosło o 10%, ale znacząco zmalało wśród prezesów" - stwierdził Stilpon Nestor, dyrektor Nestor Advisors i współautor raportu.

Zarządy odgrywają coraz ważniejszą rolę w procesie ustalania akceptowalnego poziomu ryzyka, jednak często w stopniu niewystarczającym. Według raportu, liczba zarządów, które zaaprobowały poziom akceptowalnego ryzyka w ich firmie wzrosła z 56% w 2007 r. do 64% w 2009 r. Jednak podejście do ryzyka bardzo różni się między poszczególnymi instytucjami, Stilpon Nestor uważa, ze niektóre zarządy mogą nie patrzeć wystarczająco daleko w przyszłość, aby ustalić odpowiedni poziom ryzyka dla ich banku. Obawia się również, że zarządy banków mogą wrócić do zachowań sprzed kryzysu, polegając w zbyt dużym stopniu na wskaźnikach ustalonych przez rządy przy określaniu kondycji banku.

Autorzy raportu podkreślają, że w kwestiach związanych z zarządzaniem ryzykiem zarządy banków powinny się koncentrować nie tylko na zgodności z przepisami, ale także na sytuacji gospodarczej i tym, co może zaszkodzić działaniu ich instytucji.


Lenovo Legion Y540-15IRH 15,6" Intel® Core™ i5-9300HF - 8GB RAM - 512GB Dysk - GTX1660Ti Grafika - Win10