Imigracja mało korzystna dla Wielkiej Brytanii?

Rekordowe rozmiary imigracji mają - zdaniem Izby Lordów - niewielki lub żaden wpływ na gospodarczy dobrobyt Brytyjczyków.

Jak wynika z raportu ogłoszonego przez komisję Lords Economic Affairs Committee "Gospodarcze znaczenie imigracji", konkurencja na rynku pracy, która pojawiła się wraz z przybyciem imigrantów, miała negatywny wpływ na sytuację młodych Brytyjczyków, zaczynających życie zawodowe - zarabiają mniej i mają gorszy dostęp do zawodowej edukacji. Ich położenie dodatkowo pogarszają wysokie ceny nieruchomości. Autorzy raportu wyliczają, że jeśli w ciągu najbliższych 20 lat utrzyma się wynik netto imigracji, czyli 190 tys. osób rocznie, ceny nieruchomości wzrosną o 10%.

W brytyjskim parlamencie pojawiły się głosy domagające się ograniczenia poziomu imigracji (jest to idea popierana przez Torysów).

Zdaniem ministra ds. imigracji Liama Byrne'a, dzięki imigracji gospodarka brytyjska zyskała 6 mld GBP.