Implementacja innowacji

Innowacja jest czynnikiem niezbędnym do osiągnięcia sukcesu, a firmy zdają się nie mieć problemów ze znajdowaniem nowych pomysłów. Jednak przekuwanie tych pomysłów na wyniki – czyli implementacja innowacji – okazuje się łatwiejsze w sferze planów niż działania.

Taki obraz wyłania się z wyników badań przeprowadzonych przez Accenture w grupie 350 czytelników czasopisma Chief Executive, pracujących w różnych branżach. Niezależnie od wielkości firmy i rodzaju działalności, dyrektorzy wykonawczy uważają, że konkurencyjność jest czynnikiem kluczowym do osiągnięcia przewagi konkurencyjnej. Jednocześnie tylko jedna na dziesięć ankietowanych osób przyznała, że jej przedsiębiorstwo wyróżnia się pod względem innowacyjności. W dodatku większość firm skomercjalizowała jedynie niewielki odsetek swoich dobrych pomysłów, i nawet najlepsze organizacje zostawiają nowe rozwiązania w szufladzie.

Problem zdaje się leżeć w tym, że większość firm fragmentarycznie postrzega zagadnienie innowacyjności. Dobrze wychodzi im znajdowanie nowych pomysłów, jednak później okazuje się, że brakuje ludzi i umiejętności do ich realizowania. Często pracownicy, którzy powinni zająć się wprowadzeniem nowego rozwiązania po prostu nie mają na to czasu, są zbyt zajęci codziennymi obowiązkami.

Zobacz również:

  • PIT 2020 – potrzebujesz pomocy? W sobotę otrzymasz ją za darmo

Autorzy badania polecają kilka sposobów na wprowadzenie w firmie innowacji. Na przykład firma może przeprowadzić od początku do końca sformalizowany proces wprowadzenia innowacji, który obejmuje wszystko: od powstania pomysłu po jego rozwinięcie i wdrożenie. Można także skorzystać z usług firmy zewnętrznej, tak aby nie obciążać dodatkowo własnych pracowników.