Implementacja innowacji

Innowacja jest czynnikiem niezbędnym do osiągnięcia sukcesu, a firmy zdają się nie mieć problemów ze znajdowaniem nowych pomysłów. Jednak przekuwanie tych pomysłów na wyniki – czyli implementacja innowacji – okazuje się łatwiejsze w sferze planów niż działania.

Taki obraz wyłania się z wyników badań przeprowadzonych przez Accenture w grupie 350 czytelników czasopisma Chief Executive, pracujących w różnych branżach. Niezależnie od wielkości firmy i rodzaju działalności, dyrektorzy wykonawczy uważają, że konkurencyjność jest czynnikiem kluczowym do osiągnięcia przewagi konkurencyjnej. Jednocześnie tylko jedna na dziesięć ankietowanych osób przyznała, że jej przedsiębiorstwo wyróżnia się pod względem innowacyjności. W dodatku większość firm skomercjalizowała jedynie niewielki odsetek swoich dobrych pomysłów, i nawet najlepsze organizacje zostawiają nowe rozwiązania w szufladzie.

Problem zdaje się leżeć w tym, że większość firm fragmentarycznie postrzega zagadnienie innowacyjności. Dobrze wychodzi im znajdowanie nowych pomysłów, jednak później okazuje się, że brakuje ludzi i umiejętności do ich realizowania. Często pracownicy, którzy powinni zająć się wprowadzeniem nowego rozwiązania po prostu nie mają na to czasu, są zbyt zajęci codziennymi obowiązkami.

Autorzy badania polecają kilka sposobów na wprowadzenie w firmie innowacji. Na przykład firma może przeprowadzić od początku do końca sformalizowany proces wprowadzenia innowacji, który obejmuje wszystko: od powstania pomysłu po jego rozwinięcie i wdrożenie. Można także skorzystać z usług firmy zewnętrznej, tak aby nie obciążać dodatkowo własnych pracowników.