InProduction 1.0

W procesie przygotowania do druku nawet niewielkie kłopoty z plikiem mogą wstrzymać produkcję. Narzędzia do weryfikacji zawarte w InProduction pozwolą wyłapać większość klasycznych chochlików poligraficznych, a możliwość definiowania znaków pasowania, cięcia i spadów pozwala uznać program za doskonałego kontrolera prac przed zesłaniem ich do drukarni.

W procesie przygotowania do druku nawet niewielkie kłopoty z plikiem mogą wstrzymać produkcję. Narzędzia do weryfikacji zawarte w InProduction pozwolą wyłapać większość klasycznych chochlików poligraficznych, a możliwość definiowania znaków pasowania, cięcia i spadów pozwala uznać program za doskonałego kontrolera prac przed zesłaniem ich do drukarni.

InProduction 1.0
Minęły bezpowrotnie czasy szczotek i drobnych korekt wnoszonych w ostatniej chwili przed drukiem. Nowoczesna poligrafia to druk cyfrowy, a to oznacza konieczność przysyłania niemalże doskonałych plików, żeby drukarze mogli zamienić je w zadrukowany papier. Poważne problemy, np. brakujący font, mogą spowodować, że stos wydruków będzie całkowicie bezużyteczny. Nawet drobne usterki, jak np. niespasowane zalewki, mogą obniżyć jakość odbitek. Adobe InProduction 1.0 może przeegzaminować pliki, by nie sprawiały problemów na maszynach drukujących.

InProduction 1.0
InProduction to zestaw pięciu rozszerzeń do (załączonego) Acrobata 4: do weryfikacji plików PDF, określania cięcia i spadów, konwersji kolorów, separacji i zalewkowania w RIP-ie. Praca rozpoczyna się zwykle od wykorzystania narzędzia do weryfikacji, które analizuje dokumenty według zestawu określonych reguł dla konkretnego rodzaju urządzenia wyjściowego. Rejestruje przy tym wszystkie problemy, żeby je później sprawnie zlikwidować. Weryfikacja wyłapie pozostawione adnotacje, brakujące fonty, źle zdefiniowane kolory, marginesy czy zalewki. Typowy kłopot podczas równoczesnego przygotowania plików PDF do druku i do Internetu to pozostawienie w dokumencie hiperłączy do plików w Internecie. InProduction znajdzie je i usunie. Rozwiązanie innych problemów może wymagać ponownego utworzenia pliku PDF i przeprowadzenia weryfikacji.

InProduction 1.0
Jeżeli wasz dokument dostanie "świadectwo zdrowia", możecie zająć się ostatecznymi poprawkami. Narzędzie do definiowania spadów i znaków cięcia w InProduction pozwala dokładnie określić pola zadruku i miejsca przycięcia zgodnie z projektem. Konwerter kolorów może zamienić każdy kolor (niezależnie od jego definicji) na przestrzeń CMYK; różne pokrętła i skale pozwalają dodatkowo cyzelować przetwarzanie kolorów zgodnie ze standardem ICC. Jeśli program składu nie generuje zalewek, możecie skorzystać z modułu uaktywniającego funkcję zautomatyzowanego zalewkowania w RIP-ie Adobe. Możecie przy tym określić strony bądź obszary stron, gdzie zalewki są niezbędne, a RIP PostScript 3 automatycznie przeliczy niezbędne nadlewki. Moduł InProduction do separacji umożliwia stworzenie wyciągów CMYK i ich podgląd (włącznie z nałożeniem na siebie, co pozwala sprawdzić jakość zalewkowania, niezależnie od tego, czy zrobiono to wcześniej, czy ma być zrobione dopiero w RIP-ie).

InProduction 1.0

<b>Podgląd separacji</b> InProduction pozwala na podgląd separacji barwnych nałożonych na siebie, umożliwiając łatwą ocenę pasowania czy zalewek.

Ponieważ wszystkie te moduły są plug-inami do Acrobata, doskonale współdziałają z innymi narzędziami do przygotowania prac w formacie PDF. Jednak pomimo że Adobe reklamuje InProduction jako narzędzie do zarządzania produkcją, nie ma on właściwie żadnych funkcji do tego celu, przynajmniej w rozumieniu grafików. Nie można np. pozwolić wielu użytkownikom na jednoczesną lub sekwencyjną pracę z danym plikiem (InProduction jest sprzedawany w postaci programu dla pojedynczego komputera). Nie można też szybko wykryć zmian już dokonanych w danym pliku. Funkcja rejestrowania operacji, jak też możliwość zablokowania pewnych poleceń, żeby nie doprowadzić do przypadkowych zmian, z pewnością zwiększyłaby przydatność programu w studiach graficznych, gdzie wiele osób pracuje nad wspólnym projektem. Jeśli jednak jesteście jedyną osobą przygotowującą prace do wysłania do drukarni, InProduction ma wszystkie funkcje, których potrzebujecie.