Indeks w górę

Amerykański indeks koniunktury gospodarczej opracowywany przez Conference Board wzrósł w czerwcu br. o 0,1%.

Jest to już trzeci miesiąc wzrostu indeksu z rzędu. Główny indeks, który wyprzedza koniunkturę gospodarczą, osiągnął w czerwcu br. poziom 111,8 punktu (1996 r. = 100). W maju br. wzrósł o 1,1%, a w kwietniu br. o 0,1%. Jak czytamy w raporcie, ten kolejny wzrost może oznaczać koniec zastoju w amerykańskiej gospodarce, jednak tylko jeśli w ciągu kolejnych miesięcy trend wzrostowy się utrzyma.

W czerwcu poprawiły się 4 spośród 10 wskaźników, na podstawie których opracowywany jest indeks. Poprawiły się wskaźniki depozytów gotówkowych, kursów akcji, średniej tygodniowej ubiegających się po raz pierwszy o zasiłek dla bezrobotnych i nowych inwestycji budowlanych. Pogorszyły się natomiast: wskaźnik oczekiwań konsumentów, koniunktury handlowej, stosowany przez Conference Board indeks Interest rate spread oraz indeks zamówień na dobra konsumenckie i surowce.


Zobacz również