Indeksy PKPP rosną

Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych spodziewa się w tym przyspieszenia tempa wzrostu gospodarczego.

Kwartalny indeks biznesu opracowywany na zlecenie Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych wzrósł w marcu 2004 r. do 55 punktów, czyli o 1 punkt w porównaniu z lutym br.

Indeks półroczny pozostał na poziomie z lutego (57 punktów), a indeks roczny wzrósł w marcu br. o 1 punkt - do 58 punktów.

PKPP na podstawie rozkładu indeksów w czasie przewiduje, że znaczącego przyspieszenia gospodarczego można spodziewać się w pierwszej połowie br., ponieważ indeks roczny od początku 2004 roku pozostaje na nie zmienionym poziomie, o 10 punktów wyższym od ubiegłorocznego. Wskazuje to na możliwość przyspieszenia tempa wzrostu PKB w całym roku w porównaniu z rokiem poprzednim.

Skala indeksu ma 100 punktów, 50 punków odpowiada prognozie wzrostu gospodarczego w rocznym tempie 3%. Wynik poniżej 25 punktów to recesja, a powyżej 75 punktów - boom gospodarczy.