Indie: od BPO do KPO

Coraz większa liczba indyjskich firm postrzega swoją następną wielką szansę w zakresie outsourcingu w dostarczaniu wiedzy - outsourcingu procesów wiedzy (knowledge process outsourcing).

W minionych latach zasadniczego znaczenia dla indyjskiej gospodarki nabrał BPO - Business Processes Outsourcing, przekazywanie zorientowanej na procesy, standaryzowanej pracy na zewnątrz - do Indii, na Filipiny, do Brazylii, Rosji czy Chin. Usługi wiedzy mają pomóc firmom dokonującym takich operacji w przejściu od BPO do KPO, w którym to wysokowykwalifikowani pracownicy umysłowi (knowledge workers) dostarczają klientom zasobów do podjęcia decyzji albo uzyskania odpowiedniej perspektywy przy analizie.

Rynek usług związanych z wiedzą w Indiach, według szacunków Konferderacji Przemysłu Indyjskiego, ma do 2010 roku osiągnąć wartość 17 mld USD. Według opracowania "India In The New Knowledge Economy", wartość tego rynku w Indiach będzie do tego czasu rosła w tempie 46% rocznie. Stwarza to nowe szanse dla indyjskich profesjonalistów biznesowych, absolwentów MBA, prawników, statystyków, ekonomistów i in. W miarę jak ta dziedzina outsourcingu okrzepnie, w dalszej perspektywie, rynek ten może wzrosnąć nawet do 50 mld USD. Szacuje się, że sam indyjski rynek usług wiedzy może do 2010 roku dać zatrudnienie 300 tys. osób.

Ogółem wartość indyjskiego rynku usług ma rosnąć do 2010 roku w tempie 8% rocznie, a jego udział w PKB Indii sięgnie 51%.


Zobacz również