Indie rosną wolniej

Gospodarka Indii wzrośnie w tym roku o 7,7% - wynika z rządowego raportu. Jest to tempo wolniejsze niż dotychczas (w ubiegłym roku PKB wzrosło o 9%).

Wolniejszy wzrost spowodowany jest głównie przez wyższe ceny żywności i ropy naftowej, problemy na rynku kredytów i akcji po amerykańskim kryzysie kredytów subprime.

Wzrost w rolnictwie wyniesie 2%, wobec 4,5% w ubiegłym roku, w sektorach wytwarzania i usług - odpowiednio 7,5% i 9,6% wobec 8,5% i 10,8% w zeszłym roku.

Gospodarka Indii wyrosła o 9% w roku podatkowym, który zakończył się w marcu 2008 r. W ciągu ostatnich pięciu lat rosła średnio o 8,8% rocznie.