Indonezyjskie "skowronki" i portugalskie "nocne Marki"

W Indonezji dziewięciu na dziesięciu dorosłych wstaje do pracy przed szóstą rano, podczas gdy np. w Europie odsetek "skowronków" wynosi średnio raptem 15 procent populacji.

Firma ACNielsen przeprowadziła wśród dorosłych w 28 krajach ze wszystkich kontynentów badanie dotyczące ich planu dnia. Najwcześniej do pracy wstają Indonezyjczycy - 91% wstaje do pracy przed 6 rano. Kolejne miejsca w czołówce zajęły Wietnam (jednak już daleko mniejszy odsetek "skowronków" - 55%), Filipiny, Dania, Indie, Niemcy i USA. Ogółem w krajach regionu Azji i Pacyfiku 25% dorosłych wtaje przed 6 rano, a w Europie - 15%.

Tabela 1: "Kto wstaje przed 6 rano?"

Z kolei najwięcej "nocnych Marków" jest wśród Portugalczyków - po północy kładzie się tam spać trzy czwarte narodu. Niewiele mniej jest "nocnych Marków" na Tajwanie, w Korei, Hong Kongu czy w Hiszpanii. Ogółem, 37% ludzi na świecie nie kładzie się spać przed północą, w tym około 40% osób w regionie Azji i Pacyfiku oraz około 34% w USA i 32% w Europie.

Tabela 2: "Kto się kładzie po północy?"

Najważniejszymi czynnikami, które kształtują harmonogram dnia są godziny pracy i zwyczaje. Dla 54% Europejczyków najistotniejszy wpływ na rozkład dnia mają godziny pracy, bardziej niż własne zwyczaje (41%). W odróżnieniu od nich, zarówno badani Amerykanie jak i Azjaci w największym stopniu opierają się przy planowaniu godzin pracy i snu na swoich zwyczajach. Amerykanie ponadto znacznie silniej powodowani są uwarunkowaniami rodzinnymi i dziećmi - deklaruje tak jedna trzecia respondentów z USA wobec 17% w krajach europejskich i 16% w azjatyckich.


Zobacz również