Indyjski eksport usług IT i oprogramowania wrośnie trzykrotnie do 2008

Dział badawczy Deutsche Bank opublikował raport poświęcony przenoszeniu miejsc pracy za granicę w sektorze usług. Do 2009 roku Niemcy stracą z tego powodu do 0,5 mln miejsc pracy.

Indie są najważniejszym kierunkiem docelowym przy przenoszeniu miejsc pracy, jako że cieszą się marką dostawcy taniej pracy. Największe firmy indyjskie rozpoczęły z kolei outsourcingową penetrację jeszcze tańszych rynków np. chińskiego czy filipińskiego. Rozpoczęły także ekspansję na teren Europy Zachodniej, przeważnie poprzez akwizycję lokalnych firm. Eksport usług i oprogramowania z Indii wart jest obecnie 12 mld USD. Według DB, do 2008 roku wzrośnie jednak ponad trzykrotnie, do niebagatelnej kwoty 38 mld USD.

Przenoszenie miejsc pracy czyni usługi informatyczne coraz tańszymi. Powinno to wzmóc upowszechnienie technologii ICT w świecie biznesowym. Zakładane oszczędności dla projektów tego typu wahają się między 20% a 65%, przy czym najważniejsze znaczenie ma wysokość wynagrodzeń pracowników. W istocie, według DB, oszczędności sięgają 20% - 30%.

Offshoring to jeden z czynników prowadzących i intensyfikujących odrodzenie w sektorze ICT. Przewagę w tym względzie mają Stany Zjednoczone. W 2004 roku amerykański rynek informatyczny wzrośnie o 3,5%, zaś w 2005 roku - 5,25%. W 2004 i 2005 roku wzrost na rynkach IT w Europie (wliczając Europę Wschodnią) wyniesie odpowiednio 2,75% i 4,5%.

Jako model biznesowy, offshoring może odgrywać ważną rolę w zabezpieczaniu miejscowych miejsc pracy z wysokim poziomem wartości dodanej. Generowany jest większy wzrost, a w horyzoncie średnioterminowym - także nowe miejsca pracy. W rozliczeniu - można więc oczekiwać i pozytywnych efektów.

Pomimo to oczywiście, DB dostrzega zagrożenie dla miejsc pracy w Niemczech, jednak na wiele mniejszą skalę niż w krajach przewodzącym trendom offshoringowym. Do 2009 roku liczba miejsc pracy w sektorze usług może zmniejszyć się o maksymalnie 2% w wyniku outsourcingu zagranicznego. Odpowiada to ok. 0,5 mln osób.

Z niemieckiego punktu widzenia, niewielka liczba niemieckich firm IT skorzysta na trendzie przenoszenia zadań i miejsc pracy za granicę - i to oczywiście dla Niemiec powód do zmartwienia. DB nie zaleca jednak wznoszenia barier ochronnych przez rząd: według analityków DB w procesie globalizacji usług, sprzeciw Niemiec, czy Europy nie ma znaczenia.


Nie przegap

Zapisz się na newsletter i nie przegap najnowszych artykułów, testów, porad i rankingów: