Indywidualna dynamika decyzji podejmowanych w grupie

Podejmowanie dobrych decyzji w grupie nigdy nie jest łatwe, dlatego badacze poszukują sposobów uczynienia owych złożonych ludzkich interakcji bardziej efektywnymi. Podczas konferencji poświęconej konfliktom w zarządzaniu poruszono m.in. następujący problem: który konflikt występujący w toku podejmowania decyzji w ramach grupy ma charakter konstruktywny?


Zobacz również