Inea zwraca bezprawnie pobrane opłaty. Spiesz się aby je otrzymać

Kolejny operator został przyłapany na nieprawnym podwyższaniu opłat za internet. Tym razem chodzi o spółkę Inea.

W czerwcu 2015 roku Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wszczął przeciwko operatorowi telekomunikacyjnemu Inea postępowanie w sprawie stosowania praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów. Wykazało ono, że spółka na przełomie 2014 i 2015 roku dwukrotnie nieprawnie jednostronnie zmieniła umowy (na czas oznaczony, jak i bezterminowe) podwyższając miesięczne opłaty za internet i telewizję maksymalnie o 7,5 zł.

Spółka postanowiła podjąć współpracę z UOKiK. Jej efektem jest rozpoczęty właśnie program, w ramach którego Inea podjęła zobowiązanie zmiany zakwestionowanej praktyki oraz zwrotu nadpłaconych środków.

"Aby móc skorzystać z możliwości otrzymania zwrotu nadpłaconych środków, konsumenci muszą skontaktować się z Inea telefonicznie lub e-mailowo - aktualni abonenci w ciągu miesiąca, byli w terminie trzech miesięcy od daty opublikowania decyzji na stronie internetowej spółki." - czytamy w komunikacie UOKiK.

Operator telekomunikacyjny Inea zobowiązał się do zaoferowania konsumentom zwrotu nienależnie naliczonych opłat

Operator telekomunikacyjny Inea zobowiązał się do zaoferowania konsumentom zwrotu nienależnie naliczonych opłat

Więcej informacji: UOKiK