Inflacja bazowa w październiku wyniosła 1,2%

W październiku br. inflacja bazowa po wyłączeniu cen żywności i energii wyniosła 1,2% rok do roku, podobnie jak miesiąc wcześniej - wynika z danych Narodowego Banku Polskiego.

Po wyłączeniu cen administrowanych inflacja bazowa wyniosła w październiku 2,5% rok do roku, wobec 2,2% we wrześniu. Po wyłączeniu cen najbardziej zmiennych, inflacja bazowa wyniosła w październiku 1,7% wobec 1,6% we wrześniu.

Inflacja CPI, czyli wskaźnik wzrostu cen i usług konsumpcyjnych, wyniósł w skali rocznej październiku 2,8% wobec 2,5% we wrześniu br.

Inflacja bazowa liczona metodą 15-proc. średniej obciętej w październiku br. wyniosła 2,3% wobec 1,6% miesiąc wcześniej.