Inflacja pod kontrolą

Inflacja w lipcu znowu spadła i wynosiła 1,3%, był to wynik lepszy od oczekiwań analityków.

Jak podał Główny Urząd Statystyczny ceny towarów i usług w lipcu 2002 roku spadły o 0,5%. Inflacja liczona rok do roku wyniosła 1,3% procent wobec 1,6% w czerwcu br. Lipcowa inflacja była o 0,1% niższa niż spodziewali się tego analitycy. W okresie styczeń-lipiec 2002 inflacja wyniosła 0,6%.

Również w strefie euro inflacja już drugi miesiąc z rzędu utrzymuje się na poziomie niższym od ustalonego przez Europejski Bank Centralny limitu 2%.

Jak podał Eurostat, w lipcu inflacja w Eurolandzie wyniosła 1,9% (licząc rok do roku), wobec 1,8% w czerwcu br. Licząc miesiąc do miesiąca, ceny konsumenckie spadły o 0,2% - jest to wynik zgodny z wcześniejszymi oczekiwaniami analityków.

Takie wyniki oznaczają dla strefy euro stabilność cenową w perspektywie średnioterminowej.

W lipcu br. wskaźnik inflacji bazowej (liczonej bez uwzględniania cen żywności, alkoholu, wyrobów tytoniowych i energii) spadł, licząc miesiąc do miesiąca, o 0,1%, a licząc rok do roku wzrósł o 2,4%. W czerwcu inflacja bazowa kształtowała się na poziomie 2,5%.

W lipcu br. w całej Unii Europejskiej inflacja wynosiła 1,8%. Najniższa była w Niemczech - 1%, Belgii i Wielkiej Brytanii - 1,1%, a najwyższa w Irlandii - 4,2%.