Inflacja rośnie

W maju br. inflacja w Eurolandzie według wstępnych szacunków wyniesie 2,5% w skali rok do roku.

Jak podał Eurostat, europejskie biuro statystyczne, jest to najszybsze roczne tempo inflacji w strefie euro od marca 2002 roku. Na wzrost inflacji wpłynęły głównie rosnące ceny ropy naftowej.

W kwietniu br. inflacja rok do roku wyniosła w strefie euro 2%. Analitycy spodziewali się, że w maju wyniesie 2,4%. Cel inflacyjny Europejskiego Banku Centralnego (ECB) to utrzymanie w średnim okresie mniej niż 2-proc. wzrostu cen konsumenckich.

ECB ostrzegł, że dalszy wzrost cen ropy naftowej może przełożyć się na wzrost inflacji w Eurolandzie, natomiast ożywienie gospodarcze nie jest zdaniem banku zagrożone.