Inflacja stabilna, koszty rosną

Obliczany przez Bureau for Investments and Economic Cycles Wskaźnik Przyszłej Inflacji spadł w grudniu 2003 r. o ponad 1 punkt.

Wskaźnik ten informuje o kształtowaniu się cen konsumpcyjnych (CPI) w ciągu najbliższych 4-6 miesięcy. W ciągu ostatnich miesięcy wskaźnik na przemian rósł i malał, w sumie więc oscylował wokół zbliżonych wartości. Zdaniem BIEC na razie nie ma zagrożenia wzrostu CPI . Wzrost cen hamowany jest przede wszystkim przez niski popyt i inwestycje oraz niepewność co do ożywienia gospodarki.

Wciąż rosną koszty funkcjonowania przedsiębiorstw, zwłaszcza koszty wytwarzania. Po raz pierwszy od roku wzrosły koszty w przeliczeniu na jednostkę produktu. Przez ostatnie 3 miesiące ub. r. rosły również koszty importu. Natomiast spadają koszy w przeliczeniu na jednego zatrudnionego.


Zobacz również