Inflacja w Eurolandzie poniżej 2%

Eurostat poinformował, że w maju br. inflacja w krajach strefy euro mierzona metodą rok do roku wyniosła 1,9%, a miesiąc do miesiąca - nie zmieniła się.

We wszystkich piętnastu krajach Unii inflacja rok do roku wyniosła w maju br. 1,8%, a miesiąc do miesiąca podobnie jak w kwietniu - 2%. Tym samym pierwszy raz, w porównaniu rok do roku, dokonał się spadek inflacji poniżej 2% - a więc limitu określonego przez Europejski Bank Centralny.