Inflacja w dół

W strefie euro inflacja spadła do 1,9%, a w lutym br. ma się obniżyć do 1,6% - podaje Eurostat. Polska miała w styczniu najniższą inflację w Europie (wśród obecnych członków UE i państw wstępujących w maju 2004).

Biuro statystyczne Eurostat podało, że w styczniu inflacja w strefie euro spadła do 1,9% z 2% w grudniu (wcześniej inflacja w Eurolandzie wynosiła 2,1%). W całej Unii inflacja pozostała na niezmienionym poziomie 1,8%. Najwyższy poziom inflacji odnotowano w styczniu w Grecji (3,1%); najniższy - Finlandii (0,8%), Danii (1%) i Austrii (1,2%). Inflacja obniżyła się w 12 krajach członkowskich Unii, wzrosła w 2 i utrzymała się na poziomie z grudnia ub. roku w jednym kraju.

W krajach wstępujących do Unii w maju br. najwyższy poziom inflacji odnotowano w styczniu br. na Słowacji (4,3%), Węgrzech (2,3%), w Czechach (1,6%) i na Łotwie (1,3%). Równie niski poziom inflacji jak w Polsce odnotowano tylko w Estonii (w styczniu 0,4%).

Eurostat przewiduje, że w lutym inflacja w strefie euro spadnie do 1,6%.


Zobacz również