Inflacja w strefie euro rekordowo wysoka

Inflacja w strefie euro osiągnęła w czerwcu 2008 r. rekordowo wysoki poziom 4%, wobec 3,7% w maju.

Rosnące ceny energii i żywności spowodowały szybki wzrost inflacji w piętnastu krajach należących do strefy euro. Eurostat potwierdził informacje z początku lipca - inflacja w strefie euro jest na najwyższym poziomie od 1997 roku.

W skali rocznej cena energii wzrosła o 16%, a cena za baryłkę ropy naftowej przekroczyła 140 USD - to są najważniejsze przyczyny wzrostu inflacji.

Cel infacyjny wyznaczony przez Europejski Bank Centralny to 2%. Na początku lipca br. EBC podwyższył stopy procentowe do 4,25% z 4%.