Inflacja we wrześniu wyniosła 2,5% w skali rocznej

Jak podał Główny Urząd Statystyczny, we wrześniu br. ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły o 0,6% miesiąc do miesiąca i o 2,5% rok do roku. W sierpniu br. inflacja rok do roku wyniosła 2%.

Największy wzrost cen rok do roku we wrześniu odnotowano w kategoriach: "paliwa do prywatnych środków transportu" - o 7,1%, "żywność i napoje bezalkoholowe" - o 4,3%, w tym "żywność" o 4,7% oraz "transport" i "użytkowanie mieszkania i nośniki energii" - po 3,8%, w tym "nośniki energii" o 4,2%.

"Największy wpływ na ukształtowanie się wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych na tym poziomie miały podwyżki cen żywności

(o 4,7%) oraz opłat związanych z mieszkaniem (o 3,2%), które podniosły ten wskaźnik odpowiednio o 1,01 pkt proc. i 0,81 pkt proc. Spadek cen odzieży i obuwia, a także opłat w zakresie rekreacji i kultury obniżył wskaźnik w tym okresie odpowiednio o 0,15 pkt proc. i 0,08 pkt procentowych" - napisano w komunikacie GUS.