Informacja na linii ognia

Około dwóch trzecich dyrektorów z listy Fortune 1000 ankietowanych przez Harris Interactive uważa, że ich firmy są lepiej przygotowane do działania w warunkach katastrofy i zagrożenia niż przed 11 września ub. roku.

Wielkie korporacje podjęły wyzwanie działania w warunkach podwyższonego niebezpieczeństwa wystąpienia kryzysu w związku z sytuacją geopolityczną. Większość ankietowanych (60%) stwierdziło, że posiada w przedsiębiorstwie dział mający zapewnić kontynuację działalności w przypadku wystąpienia katastrofy. 71% ankietowanych deklaruje prowadzenie podczas narad na najwyższym poziomie w firmie dyskusji na tematy polityki i procedur bezpieczeństwa. Ponadto 62% zwiększyło dodatkowo swoje budżety na działania związane z zabezpieczeniem przed możliwością utraty informacji w sytuacjach kryzysowych.