Informacja średnia i słaba

39% Polaków uważa, że ich wiedza na temat integracji z Unią Europejską jest słaba, a 45%, że średnia – wynika z badań CBOS.

Zaledwie 12% Polaków czuje się dobrze poinformowanych o integracji z Unią. Rządową kampanię zachęcającą do głosowania na „tak” w referendum pozytywnie oceniło 39% badanych, a niemal tyle samo (36%) uważa, że działania rządu zniechęcają do integracji. 43% badanych jest zdania, że działania propagandowe rządu budzą zainteresowanie problematyką integracji, ale tylko według 28% ankietowanych odpowiadają one na najważniejsze pytania dotyczące akcesji. 38% uważa, że można się z nich dowiedzieć, gdzie szukać dalszych informacji.

Polacy interesują się problematyką unijną – 71% ankietowanych zadeklarowało zainteresowanie sprawami integracji, a jedynie 9% wyraziło całkowity brak zainteresowania.

Wśród osób, które zamierzają głosować za przystąpieniem Polski do UE w referendum 28% czuje się słabo poinformowanych , 54% średnio i tylko 16% dobrze.

Większy odsetek słabo poinformowanych jest wśród osób zamierzających głosować przeciw integracji (46%), średnio poinformowanych jest wśród tej grupy respondentów 51%, a dobrze poinformowanych - 12%.

Informacje o integracji europejskiej Polacy czerpią głównie z telewizji (73%), radia (48%) i prasy (46%).


Zobacz również