Infoświat

15 lutego 2000 roku IDG uruchomiło pierwszy na świecie wertykalny portal dla profesjonalistów IT, od CIO poczynając na inżynierach systemowych i programistach kończąc.

15 lutego 2000 roku IDG uruchomiło pierwszy na świecie wertykalny portal dla profesjonalistów IT, od CIO poczynając na inżynierach systemowych i programistach kończąc.

O skali przedsięwzięcia świadczy to, że ITworld.com tworzy i merytorycznie obsługuje ponad 2000 dziennikarzy i 400 analityków. Zawartość i sposób przedstawiania informacji, a także struktura portalu są podporządkowane głównie rozwiązywaniu określonych problemów, ale zawiera on też olbrzymią wiedzę na temat rynku IT (nowe technologie, produkty - oprogramowanie, sprzęt oraz usługi).

W jednym miejscu zgrupowano informacje o nowych aplikacjach, metodach tworzenia i rozwoju programów, komputerów i urządzeń peryferyjnych, przetwarzania i hurtowni danych, zarządzania i wdrażania technologii IT, sieci komputerowych, bezpieczeństwa, zarządzania systemami IT, serwisami internetowymi, nośnikami pamięci, technologiami IT w biznesie oraz, oczywiście, Internetem.

Tak szeroki zakres tematyczny był możliwy dzięki zbudowaniu portalu na podstawie danych zgromadzonych przez siedem renomowanych czasopism specjalistycznych IDG: "Computerworld", "InforWorld", "JavaWorld", "LinuxWorld", "Network-World", "SunWorld", "CIO", a także z IDG News Service.

Portal oferuje moduł wyszukiwawczy AgentIT, który dla poszczególnych zagadnień udostępnia kompleksową, wielowymiarową informację, obejmującą np. opis samego produktu, dystrybutorów, dokumenty white-paper, związane z nim newsy, oferty pracy w zakresie rozwoju, marketingu i sprzedaży produktu oraz dostępne (również online) kursy szkoleniowe.

Przez ITworld.com jest również bezpośredni dostęp do bogatych baz informacji ułatwiających podejmowanie ważnych decyzji biznesowych: Expert Advice - unikatowego forum wymiany doświadczeń (40 000 zarejestrowanych ekspertów!), Whitepaper Database - zestawienie tekstów o produktach i usługach, RFP Center - pomocny przy zakupach system generujący listę dystrybutorów i oferty, Training Center - zestawienia kursów i szkoleń oraz dostępnych materiałów w 25 kategoriach oraz WebCast - umożliwiający uczestniczenie w szkoleniach i seminariach online.