Infrastruktura IT polskiej nauki ma się dobrze

Przedstawiciele polskiej nauki uważają, że stan polskiej infrastruktury informatycznej nauki jest dobry. Polscy naukowcy mogą korzystać w swoich badaniach m.in. z systemów składających się na PL-Grid. W dalszym rozwoju naukowej infrastruktury IT mogą pomóc fundusze strukturalne dostępne m.in. w ramach PO IG 2.3.

Na konferencji zorganizowanej przez firmę Hewlett-Packard Polska "Superkomputery a nowoczesne projekty badawcze", przedstawiciele środowiska naukowego, biznesowego oraz administracji rządowej, rozmawiali o rosnącym potencjale polskiej nauki, wspieranej systemami o najpotężniejszej mocy obliczeniowej. Inspiracją do spotkania było zajęcie wysokiej pozycji polskich superkomputerów na ogłoszonej w zeszłym tygodniu, prestiżowej liście TOP500, prezentującej największe klastry obliczeniowe na świecie.

"Stan polskiej infrastruktury informatycznej nauki oceniam jako dobry" - powiedziała prof. dr hab. Maria E. Orłowska, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. "Moc obliczeniowa, do której mają dostęp polscy naukowcy, pozwala nam realizować prestiżowe projekty badawcze na równi z innymi krajami Europy. Z tak wyposażonymi ośrodkami doskonale wpisujemy się w rynek światowy, systematycznie wzmacniając naszą pozycję" - dodała prof. Orłowska.

Prof. Maria Orłowska podkreślała znaczenie planowanych i realizowanych w ostatnich latach inwestycji infrastrukturalnych. W wyniku realizacji programów przeprowadzonych od lat 90-tych w Polsce udało się utworzyć 5 centrów Komputerów Dużej Mocy, 21 akademickich sieci miejskich, Multigigabitową sieć optyczną PIONIER oraz Wirtualną Bibliotekę Nauki. W 2009 r., w ramach WBN finansowanej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, wszyscy naukowcy i studenci w Polsce uzyskali bezpłatny dostęp do najważniejszych światowych publikacji naukowych w wersji elektronicznej.

Prof. dr hab. inż. Kazimierz Wiatr, dyrektor Akademickiego Centrum Komputerowego CYFRONET AGH opowiadał z kolei o klastrze Zeus, który jako jedyny z polskich systemów znalazł się w pierwszej setce najpotężniejszych superkomputerów na świecie. System stanowi część ogólnopolskiej infrastruktury obliczeniowej, utworzonej w ramach projektu PL-Grid i łączącej pięć ośrodków obliczeniowych.

"Rozwój infrastruktury informatycznej nauki poprzez wzrost możliwości obliczeniowych komputerów dużej mocy ma istotne znaczenie dla rozwoju badań w wielu dziedzinach" - powiedział podczas swojego wystąpienia profesor Kazimierz Wiatr, dyrektor ACK Cyfronet AGH. "Przykładem są badania z chemii kwantowej, szeroko rozumianych nanotechnologii, fizyki wysokich energii, nowych leków, energetyki i wielu innych" - dodał.

Profesor Wiatr podkreślał, że największą zaletę projektu Pl-Grid jest łatwy i darmowy dostęp środowiska naukowego do mocy obliczeniowej. Obecnie, dzięki PL-Grid prowadzonych jest ponad 150 badań naukowych zarówno polskich ośrodków jak też instytucji europejskich. "Dynamika rozwoju wielu obszarów badawczych jest limitowana wsparciem informatycznym, pozwalającym na przetwarzanie dużych ilości danych doświadczalnych" - powiedział Kazimierz Wiatr. "Mocna pozycja Polski w rankingu TOP500 najszybszych komputerów świata to zachęta do kontynuowania wysiłku dalszego rozwoju tych zasobów" - dodał.