Innowacyjność podstawą rozwoju

Jak wynika z raportu Look Out opracowanego przez firmę Atos Origin, nowoczesne technologie mają kluczowe znaczenie we wspieraniu wzrostu dochodów firm, budowaniu współpracy z klientami i partnerami oraz zdobywaniu nowych możliwości biznesowych.

W raporcie podkreślono, że w okresie niekorzystnej koniunktury ekonomicznej przejrzystość i możliwość śledzenia działań firm mają szczególne znaczenie. "Konieczne jest, aby firmy nie tylko udostępniały informacje o sobie, ale też umożliwiały wymianę poglądów na swój temat za pośrednictwem różnych kanałów, w tym sieci społecznych i blogów" - mówi Han van der Zee, Dyrektor Atos Consulting Trends Institute i redaktor naczelny raportu Look Out.

Stosowanie technologii umożliwiających nowe formy współpracy, takich jak sieci społeczne, jest jednym ze sposobów osiągania innowacyjności, poprzez gromadzenie, aktualizowanie i udostępnianie informacji on-line pomiędzy ogólnoświatowymi oddziałami firm.