Inny Napster

AppleSoup - nowe przedsięwzięcie internetowe powołane do życia przez twórców firmy Napster.

Bill Bales oraz Adrian Scott, należący do grona założycieli firmy Napster, utworzyli nową firmę, AppleSoup, która będzie się zajmować sieciową dystrybucją filmów wideo, utworów muzycznych i książek w postaci elektronicznej. Nowa firma, o kapitale założycielskim 2,5 miliona dolarów, ma siedzibę w San Francisco i zatrudnia 30 osób.

AppleSoup będzie rozprowadzała materiały z wykorzystaniem stosowanej w Napsterze technologii, ale z zachowaniem praw autorskich. Użytkownicy wymienią dane w bezpośrednich połączeniach, nie będzie więc żadnego centralnego serwera składującego dane multimedialne. Właściciele praw autorskich dystrybuowanych (wymienianych) materiałów zachowają jednak pełną kontrolę nad udostępnianiem danych i pobieraniem za nie opłat.

Bales twierdzi, iż udało im się opracować system w pełni gwarantujący ochronę praw autorskich, których nieprzestrzeganie było głównym zarzutem wobec firmy Napster. Poprzedni program nie wymagał bowiem żadnej zgody na pobranie już udostępnionych plików. Teraz dany plik można pobrać dopiero po wniesieniu opłaty, jakiej zażąda udostępniający. On sam będzie musiał napisać oświadczenie, że jest posiadaczem praw autorskich lub praw do dystrybucji utworów multimedialnych. Jeżeli złoży fałszywe oświadczenie, będzie to podstawą do skierowania sprawy na drogę sądową.

Więcej informacji: www.applesoup.com/


Zobacz również