Inspekcja u twardego

Całkowita wydajność peceta zależy od wydajności wszystkich podzespołów sprzętowych. W wielu przypadkach elementem blokującym przepływ danych w systemie okazuje się twardy dysk. Sprawdź, czy twój dysk nie jest wąskim gardłem sysytemu.


Całkowita wydajność peceta zależy od wydajności wszystkich podzespołów sprzętowych. W wielu przypadkach elementem blokującym przepływ danych w systemie okazuje się twardy dysk. Sprawdź, czy twój dysk nie jest wąskim gardłem sysytemu.

Procesor, karta graficzna, pamięć robocza - wszystkie elementy z powodzeniem przeszły testy diagnostyczne. Mimo to komputer nie działa tak szybko, jak powinien. W tej sytuacji zbadaj wydajność dysku. Ma ona bowiem znacznie większy wpływ na szybkość pracy systemu, niż można by przypuszczać. Istotne są przede wszystkim dwa parametry: krótki czas dostępu (np. przy edycji plików o dużych rozmiarach) oraz duża prędkość transmisji (np. przy edycji sekwencji wideo).

Do mierzenia wydajności dysków służą specjalne programy benchmarkowe. Na szczególną uwagę zasługuje sharewareŐowy HD Tach (działa w środowiskach Windows 95/98, NT i 2000). W odróżnieniu od innych benchmarków daje wiarygodne wyniki w dość krótkim czasie. Wersja testowa jest dostępna pod adresem www.tcdlabs.com/hdtach.htm (rozmiar pliku: ok. 960 KB, rejestracja: ok. 50 USD).

Jakie testy przeprowadza HD Tach?

Inspekcja u twardego

HD Tach - podczas gdy inne benchmarki wymagają minut, on daje wyniki w przeciągu sekund.

Korzystając z pliku VXD, czyli wirtualnego sterownika urządzeń, benchmark omija system plików i zarządzanie pamięcią w Windows. Tylko w ten sposób można zapewnić, że program zmierzy wydajność samego dysku. Wspomniane mechanizmy systemu Windows mogłyby mieć wpływ na wyniki testów. HD Tach mierzy trzy parametry: wewnętrzną i zewnętrzną prędkość transmisji, a także średni czas dostępu. Ponadto sprawdza, w jakim stopniu operacje dyskowe obciążają procesor.

Podczas testowania dysku oprócz benchmarku nie powinny być aktywne żadne aplikacje. Procesy działające w tle, takie jak np. wygaszacz ekranu czy skaner antywirusowy, zakłócają pracę programu diagnostycznego i powodują sfałszowanie wyników pomiarów. Oprócz tego trzeba wyłączyć funkcję automatycznego powiadamiania o włożeniu płyty do nagrywarki i napędu CD-ROM. W przeciwnym razie HD Tach będzie wyświetlać komunikaty alarmowe.

Wybierz dysk, który chcesz poddać testom. Następnie kliknij przycisk Run Test. HD Tach poda wyniki pomiarów w postaci wykresów oraz liczb. Prędkość transmisji jest mierzona domyślnie tylko w przypadku odczytu. Aby zbadać wydajność dysku przy zapisie, należy zaznaczyć pole wyboru Enable write test (opcja dostępna wyłącznie w zarejestrowanej wersji programu).

Testy zapisu można przeprowadzać tylko na pustym dysku, który jeszcze nie został podzielony na partycje. Jeśli więc nie badasz nowo zakupionego dysku, lecz stary, musisz sformatować go na poziomie low-level po uprzednim zarchiwizowaniu wszystkich danych.

W jaki sposób HD Tach mierzy prędkość transmisji?

HD Tach odczytuje dane ze skrajnych sektorów dysku, czyli tych, które znajdują się najbliżej zewnętrznej i wewnętrznej krawędzi pierścieniowatego nośnika. Oprócz tego sczytuje zawartość pojedynczych sektorów umieszczonych w różnych miejscach nośnika. Maksymalna transmisja danych przy odczycie z nośnika (parametr read speed maximum) jest ustalana na podstawie sektorów zewnętrznych. Najniższa możliwa prędkość transmisji (parametr read speed minimum) wynika analogicznie z odczytu środkowych sektorów. Na dodatek HD Tach podaje średnią prędkość transmisji (parametr read speed average), której należy oczekiwać w praktyce. Rzadko się bowiem zdarza, że odczytywane dane są umieszczone w całości w skrajnych obszarach nośnika.

Testy prędkości transmisji danych trwają zaledwie 15 sekund, ponieważ HD Tach nie dokonuje sekwencyjnego odczytu sektorów, lecz bada wydajność wyrywkowo w pojedynczych sektorach. Dlatego użytkownik nie otrzymuje informacji, jaka jest wydajność przy odczycie ciągłym z określonego obszaru dysku - np. partycji, którą wykorzystuje do edycji sekwencji wideo.

W jaki sposób HD Tach mierzy czas dostępu?

Czas dostępu określa, jak długo trwa odnalezienie poszukiwanych danych. Większość producentów podaje jednak tylko parametr seek time, który informuje, ile czasu zajmuje przesunięcie głowic do ścieżki zawierającej potrzebne dane. Jednak odczyt rozpoczyna się dopiero wtedy, gdy pod głowicami znajdzie się poszukiwany sektor. Czas trwania tej operacji jest znany jako czas oczekiwania (latency time). Rzeczywisty czas dostępu składa się zatem z obu wymienionych parametrów: seek time i latency time. HD Tach sprawdza, jak szybko dysk odwołuje się do losowo wybranych sektorów. Jako wynik podaje średni czas dostępu (random access time).

Jakie znaczenie ma prędkość transmisji zewnętrznej?

Dane odczytane z nośnika są gromadzone w buforze dysku, skąd wędrują do kontrolera. Wydajność transmisji z bufora do kontrolera jest nazywana prędkością transmisji zewnętrznej lub prędkością transmisji pakietowej. Ponieważ w tym przypadku dysk nie wykonuje operacji mechanicznych na powierzchni nośnika, transmisja zewnętrzna jest znacznie szybsza od wewnętrznej. Jest bowiem zależna tylko od wydajności dyskowego interfejsu - przykładowo w dyskach Ultra- DMA/66 wynosi maksymalnie 66 MB/s.

Obciążenie procesora przez operacje dyskowe (CPU utilization) nie powinno przekraczać 5 procent, jeśli jest uaktywniony tryb DMA.