Instalacja

Nowy system operacyjny Linux wymaga instalacji z płyty CD-ROM na twardym dysku, co do tego nie ma wątpliwości. Podstawową instalację przeprowadzisz za pomocą programu YaST. Potem czas na szczegółową konfigurację. Opiszemy ponadto, jak za pomocą narzędzia apt bezstresowo zainstalować oprogramowanie pod Linuksem - bez konieczności analizowania długich list komunikatów o niespełnionych warunkach i zależnościach. Możliwość jednokrotnego pobierania najnowszych poprawek, z możliwością rozesłania ich do klientów na nośnikach danych lub przez siećzainteresuje z pewnością nie tylko administratorów sieci.


Nowy system operacyjny Linux wymaga instalacji z płyty CD-ROM na twardym dysku, co do tego nie ma wątpliwości. Podstawową instalację przeprowadzisz za pomocą programu YaST. Potem czas na szczegółową konfigurację. Opiszemy ponadto, jak za pomocą narzędzia apt bezstresowo zainstalować oprogramowanie pod Linuksem - bez konieczności analizowania długich list komunikatów o niespełnionych warunkach i zależnościach. Możliwość jednokrotnego pobierania najnowszych poprawek, z możliwością rozesłania ich do klientów na nośnikach danych lub przez siećzainteresuje z pewnością nie tylko administratorów sieci.

Podstawowa instalacja za pomocą YaST

Instalacja

Tabela: opcje uruchamiania

W tym rozdziale szczegółowo opiszemy instalację systemu SUSE Linux za pomocą asystenta systemowego, narzędzia YaST. Powiemy, jak przygotować proces instalacji, podpowiemy, jak postępować na poszczególnych etapach konfiguracji i ułatwimy podjęcie ważnych decyzji na każdym etapie instalacji.

Uruchomienie systemu dla potrzeb instalacji

Włóż płytę instalacyjną SUSE Linux do napędu i uruchom ponownie komputer. Załaduje się program instalacyjny i rozpocznie się instalacja.

Możliwości uruchamiania komputera zależą od jego konfiguracji sprzętowej. Za uruchomienie komputera z płyty CD odpowiada BIOS i nie ma znaczenia, czy napęd CD-ROM jest obsługiwany przez system Linux, czy też nie. Jeśli uda się uruchomić komputer z płyty CD, instalację można również przeprowadzić pobierając pakiety z sieci. Możliwa jest również sytuacja, w której kolejność uruchamiania w programie BIOS jest ustawiona niewłaściwie. W kolejnych rozdziałach przekażemy informacje potrzebne do ustawienia właściwej kolejności uruchamiania. Jeżeli informacje te okazałyby się niewystarczające, pozostaje szukanie wskazówek w dokumentacji producenta płyty głównej.

BIOS to oprogramowanie, które aktywuje podstawowe funkcje komputera. Producenci płyt głównych udostępniają oprogramowanie dostosowane do konkretnej konfiguracji sprzętowej. Wywołanie BIOS-u następuje w ściśle określonym momencie - przy ponownym uruchomieniu komputera BIOS przeprowadza diagnozę sprzętu. Obejmuje ona również test dostępnej pamięci roboczej. Przebieg tego procesu można zwykle śledzić na ekranie monitora.

W tym samym czasie pod spodem lub w dolnej części monitora wyświetlana jest informacja o przycisku, którym można uruchomić setup BIOS-u. W najczęstszych przypadkach są to przyciski Del, F1, F8 lub Esc.

Naciśnij odpowiedni klawisz, by uruchomić setup BIOS-u. Trzeba pamiętać, że w niektórych wersjach klawisze Y i Z mogą być zamienione miejscami.

Zmiana kolejności uruchamiania wymaga odszukania odpowiednich wpisów. W przypadku BIOS-u firmy Award odszukaj pozycję BIOS FEATURES SETUP. Inni producenci używają podobnych określeń, jak na przykład ADVANCED CMOS SETUP. Wybierz odpowiednią pozycję i zatwierdź wybór, naciskając klawisz ENTER.

Kolejność uruchamiania określa wpis BOOT SEQUENCE. Ustawienie domyślne to bardzo często C, A lub A, C. W pierwszym przypadku BIOS szuka systemu operacyjnego najpierw na twardym dysku (C), potem w napędzie dyskietek (A). Naciskaj klawisze strzałek tak długo, aż dojdziesz do sekwencji A, CDROM, C. Opuść ustawienia, naciskając klawisz Esc. Aby zapisać ustawienia, wybierz SAVE & EXIT SETUP lub naciśnij klawisz F10. Zatwierdź ostatecznie ustawienia, wybierając na koniec odpowiedź Y lub YES.

Jeżeli masz napęd CD-ROM w wersji SCSI, musisz wywołać jego BIOS, na przykład kombinacją klawiszy Ctrl+A w przypadku karty hosta firmy Adaptec. Po wyborze Disk Utilities system pokaże zainstalowany sprzęt. Zapisz sobie SCSI-ID napędu CD-ROM. Naciskając klawisz Esc opuścisz menu, aby na koniec otworzyć Configure Adapter Settings (Konfiguracja ustawień karty). W menu Additional Options (Opcje dodatkowe) znajdziesz Boot Device Options (Opcje urządzenia rozruchowego). Zaznacz to menu i naciśnij ENTER. Wpisz zanotowany uprzednio numer ID napędu CD-ROM i ponownie naciśnij ENTER. Za pomocą dwukrotnego naciśnięcia klawisza ESC powrócisz do ekranu startowego BIOS-u SCSI, który musisz opuścić potwierdzeniem Yes, by spowodować ponowne uruchomienie komputera.

Inne możliwości uruchamiania

Oprócz uruchomienia z płyty CD istnieją też inne opcje. Należy z nich korzystać przede wszystkim wówczas, gdy uruchamianie z napędu CD-ROM powoduje problemy. Poniższa tabela przedstawia dostępne opcje.

Ekran startowy

Instalacja

1. Podczas uruchamiania z płyty CD ekran startowy udostępnia wiele możliwości dalszego przebiegu instalacji.

Ekran startowy zawiera wiele możliwości wyboru dalszego przebiegu instalacji. Na samej górze znajduje się opcja Boot from harddisk (Uruchom z twardego dysku), która uruchamia już zainstalowany system. Ponieważ po pomyślnej instalacji systemu płyta CD jest często wykorzystywana do kolejnych instalacji różnego oprogramowania, a zdarza się, że przez przeoczenie zostaje w napędzie, ta opcja jest pierwsza w kolejności. Do instalacji należy jednak wybrać za pomocą klawiszy strzałek jedną z opcji, które opisujemy w kolejnym rozdziale.

Instalation: ten punkt menu uruchamia normalny przebieg instalacji. Aktywowane są przy tym wszystkie najnowsze funkcje sprzętu.

Installation - ACPI Disabled: gdy nie powiedzie się normalna instalacja, możliwe że spowodowane to jest tym, że sprzęt komputera nie radzi sobie z obsługą ACPI (Advanced Configuration and Power Interface - zaawansowana konfiguracja i interfejs zasilania). Wyłączenie tej opcji często umożliwia poprawne zainstalowanie systemu.

Instalation - Safe Settings: wyłączana jest funkcja DMA (dla napędu CD-ROM) oraz będące źródłem problemów zarządzanie energią. Doświadczeni użytkownicy mogą dodatkowo podać lub zmienić parametry jądra w wierszu poleceń.

Manual Installation: jeżeli określone sterowniki, ładowane automatycznie przy uruchomieniu instalacji, stają się źródłem problemów, można wybrać opcję instalacji ręcznej, co oznacza, że nie są one ładowane automatycznie. Wariant ten nie działa, jeżeli komputer jest wyposażony w klawiaturę USB.