Instalacja OpenSUSE w praktyce

openSUSE do dopracowana i rozbudowana dystrybucja Linuksa. Novell, który opiekuje się tym projektem dba, by wszystko było dopracowane i aktualne. System jest również dopracowany wizualnie. Zobacz, jak zainstalować ten wariant linuksa na swoim komputerze.

openSUSE to dystrybucja Linuksa oferowana i sponsorowana przez Novella. Dla wielu osób zaletą SUSE jest dostępność odmian komercyjnych, co ułatwia wprowadzanie zmian i poprawek do wariantu bezpłatnego, gwarantuje używanie najnowszych technologii. Zmniejsza to również obawy przed bałaganem jaki można spotkać w projektach całkowicie wolnych. Z tego względu system ten jest częściej spotykany na komputerach firmowych czy korporacyjnych. Minusem jest wielkość pliku instalacyjnego openSUSE. Jeżeli zdecydujesz się go pobrać z Internetu to licz się z tym, że obraz płyty zajmuje ponad 4 GB danych. openSUSE domyślnie korzysta ze środowiska KDE, (dostępny jest też GNOME) którego filozofia obsługi różni się od windowsowej. Przygotowaliśmy poradnik ułatwiający instalację tej dystrybucji.

Instalacja OpenSUSE w praktyce

W openSUSE parametry karty graficznej czy wariant językowy definiuje się na poziomie ekranu startowego instalatora

1. Po ściągnięciu pokaźnych rozmiarów obrazu z plikami instalacyjnymi wypal go na płycie. Ustaw komputer tak, by w pierwszej kolejności czytał pliki z napędu CD i uruchom go. Na ekranie zobaczysz okno instalatora. Inaczej niż w większości systemów niektóre parametry ustawia się z poziomu okna startowego. Zmień na przykład od razu język. Wciśnij w tym celu klawisz [F2]. Wskaż Polski i wciśnij [ENTER]. Jeżeli chcesz zmienić rozdzielczość ekranu użyj klawisza [F3]. Zaznacz na liście startowej pozycję Instalacja i ponownie wciśnij [ENTER].

Instalacja OpenSUSE w praktyce

Jeżeli skala mapy jest zbyt duża możesz ją zmniejszyć

2. Język oraz układ klawiatury są już ustawione prawidłowo. Jeżeli chcesz zapoznać się z inną wersją językową licencji kliknij Tłumaczenia licencji. Nie ma jednak wśród nich polskiego wariantu. Kliknij Dalej, by kontynuować instalację. Po przeanalizowaniu zasobów systemu pozostaw zaznaczenie Nowa instalacja oraz Użyj automatycznej konfiguracji i przejdź dalej. Strefę czasową możesz określić klikając odpowiedni region na mapie bądź wybierając z list kontynent oraz kraj. Kolejny krok to wybór środowiska graficznego, z którego będzie korzystał system. Domyślnie zaznaczone jest KDE więc przy nim pozostańmy. Bez problemu można też korzystać na przykład z Gnome, które będzie na pewno bliższe użytkownikom Windows. Pozostaw zaznaczenie na przykład przy Pulpit KDE i kontynuuj konfigurację.

Instalacja OpenSUSE w praktyce

Podział dysku na woluminy - najbardziej skomplikowany etap instalacji openSUSE

Instalacja i usuwanie programów w interfejsie KDE openSUSE

1. Rozwiń menu startowe ukryte pod przyciskiem umieszczonym z lewej strony paska wyświetlanego u dołu okna i przejdź na kartę Komputer. Wybierz polecenie Dodaj/Usuń programy. Wpisz hasło administratora i poczekaj na uruchomienie domyślnego menedżera pakietów YaST. Domyślny widok ustawiony jest na wyszukiwanie. Aby to zmienić kliknij przycisk Widok z lewej strony i wybierz polecenie Grupy pakietów. Z lewej strony ekran zobaczysz kategorie, na które zostało podzielone oprogramowanie. Po zaznaczeniu jednej z nich z prawej strony pojawi się lista aplikacji. Narzędzia zainstalowane w systemie są odpowiednio oznaczone i umieszczone na początku listy. Dostępne do zainstalowania widnieją poniżej.

2. Kliknięcie pozycji lewym przyciskiem myszy powoduje cykliczną zmianę oznaczenia - plik może być przeznaczony do aktualizacji, usunięcia bądź na przykład zablokowany przed skasowaniem. Wygodniej jest jednak kliknąć go prawym przyciskiem i wybrać pożądaną akcję z menu kontekstowego. Aby dodać program do systemu użyj polecenia Zainstaluj, by skasować kliknij Usuń. W razie gdyby odinstalowanie mogło spowodować problem z działaniem innych narzędzi zobaczysz stosowny komunikat. Kliknij przycisk Akceptuj u dołu strony i Kontynuuj w oknie komunikatu.

Instalacja OpenSUSE w praktyce

Zmiana metod uwierzytelniania oraz algorytmu szyfrowania haseł w openSUSE

3. Czas na najbardziej skomplikowany etap instalacji. Instalator proponuje podział dysku pod nowy system. Na początek warto pozostawić parametry domyślne. Będą to trzy partycje, w tym wydzielona przestrzeń na pliki użytkowników. Jeżeli nie chcesz separować tych danych usuń po prostu zaznaczenie z opcji Zaproponuj wydzieloną partycję home. W tym miejscu możesz także zadecydować o szyfrowaniu wszystkich danych na dyskach. Aby dane w komputerze były zabezpieczone należy użyć opcji Użyj zaproponowaną partycję opartą na LVM i Szyfruj grupę wolumenów. Ustawienia partycji możesz również zaimportować, samodzielnie stworzyć bądź zmodyfikować. Służą do tego przyciski poniżej.

Instalacja OpenSUSE w praktyce

Pulpit w środowisku KDE dystrybucji openSUSE

4. Uzupełnij pola formularza dotyczące użytkownika. Podaj jego pełna nazwę, login oraz hasło. Jeżeli system ma się automatycznie logować na utworzone konto pozostaw zaznaczenie Automatyczne logowanie. W zależności od trybu instalacji może być również konieczne zmodyfikowanie metody uwierzytelniania. Na przykład wtedy, gdy komputer będzie pracował w domenie Windows. Służy do tego przycisk Zmień. Możesz tu także zmodyfikować algorytm szyfrowania. Pojedyncza stacja robocza nie wymaga zmiany tych ustawień. Jeżeli użyte przez ciebie hasło będzie zbyt słabe instalator poinformuje cię o tym i zaproponuje zmianę. Na koniec zobaczysz na ekranie podsumowanie wszystkich parametrów instalacji. To ostatni moment by coś zmodyfikować. Służy do tego przycisk Zmień. Rozpocznij przegrywanie plików klikając Instaluj i kolejny raz Instaluj. Przed uruchomieniem system przeprowadzi jeszcze tylko automatyczną konfigurację.

Instalacja OpenSUSE w praktyce

Pulpit w środowisku GNOME dystrybucji openSUSE

Podłączanie do sieci Windows i udostępnianie zasobów

1. Kliknij przycisk działań umieszczony z prawej strony menu startowego i wybierz Search and Launch. W pole wyszukiwania wpisz samba i kliknij Serwer Samba. W pole Grupa robocza lub nazwa domeny wpisz nazwę grupy roboczej Windows. Przejdź dalej. Zaznacz opcję Nie jest sterownikiem domeny. Jeżeli połączenia mają być dostępne automatycznie, w kolejnym kroku, na karcie Uruchamianie wskaż opcję Podczas uruchamiania systemu. Odblokuj także zaporę klikając Otwórz port w zaporze sieciowej. Przejdź na kartę Udziały. Możesz tu konfigurować zasoby, które będą widoczne dla użytkowników komputerów w sieci Windows. Na karcie Tożsamość, w polu NetBIOS-owa nazwa hosta wpisz nazwę pod którą komputer z Linuksem będzie widoczny w grupie roboczej. Pozostałe opcje możesz pozostawić bez zmian. Kliknij przycisk OK. Uruchom ponownie system.

2. Znajdź obiekt, który chcesz udostępnić, kliknij go prawym przyciskiem myszy i wybierz Właściwości. Przejdź na kartę Udostępnij i zaznacz pole Udostępnij przy użyciu Samby (Microsoft Windows). Jeżeli chcesz możesz poniżej zmienić nazwę udziału. Określ także poziom uprawnień dla grup i użytkowników. Grupa Wszyscy domyślnie może jedynie odczytywać zawartość. Kliknij przycisk OK.

3. Aby odczytać zawartość udostępnionego katalogu Windows, otwórz okno menedżera plików, kliknij kategorię Sieć oraz Zasoby Samby, nazwę grupy roboczej i komputer. Podaj nazwę użytkownika z uprawnieniami dostępu oraz jego hasło. Jeżeli masz kłopoty z uwierzytelnieniem dostępu z poziomu Windows do zasobów SUSE być może źle skonfigurowani zostali użytkownicy serwera Samba. W takiej sytuacji otwórz okno terminala (dostępny w grupie Ulubione menu startowego) i wpisz polecenie sudo smbpassword -a nazwa_użytkownika, gdzie nazwa użytkownika to nazwa konta któremu przydzielasz uprawnienia dostępu. Następnie podaj dwukrotnie hasło do konfigurowanego konta.