Instalacja SuSE Linux Office Server

Instalacja Office Server wymaga zaledwie kilku minut. Graficzny interfejs poprowadzi cię krok po kroku przez poszczególne opcje.


Instalacja Office Server wymaga zaledwie kilku minut. Graficzny interfejs poprowadzi cię krok po kroku przez poszczególne opcje.

Dzięki temu nawet, jeśli nie masz głębszej wiedzy na temat Linuksa, będziesz miał szansę dobrnąć szczęśliwie do końca instalacji. Aby ją rozpocząć, włóż płytę CD do napędu i uruchom komputer. Zadziała to, oczywiście, tylko wtedy, gdy twój komputer obsługuje rozruch z napędu CD-ROM. Może to wymagać zmiany odpowiedniej opcji BIOS-u. Jeżeli z kolei w twoim komputerze są napędy SCSI, musisz zmienić kolejność uruchamiania w kontrolerze SCSI.

Większość obecnie używanych pecetów można bez trudu uruchomić z płyty CD. Gdyby jednak twój był wyjątkiem, przygotuj dyskietkę startową. W katalogu \disks na płycie CD znajdziesz kilka plików z obrazami dyskietki, tak zwanymi images. Zawierają program ładujący Syslinux, który umożliwia wybór odpowiedniego jądra w trakcie uruchamiania. Program linuxrc pomoże ci w załadowaniu modułów jądra, odpowiednich do konfiguracji twojego komputera, i na koniec uruchomi instalację.

Do utworzenia dyskietki startowej zastosuj dosowy program rawrite.exe, który znajduje się w katalogu \dosutils\rawrite. Aby wybrać odpowiedni obraz dyskietki, zapoznaj się z zawartością pliku README w katalogu \disks. Same jądra znajdziesz w katalogu \suse\ images. Plik README zawiera szczegółowe informacje również o tym. Jeżeli potrzebujesz standardowej dyskietki startowej, wpisz w wierszu poleceń DOS następującą sekwencję (musisz pracować w katalogu głównym płyty CD):

dosutils\rawrite disks\bootdisk

Jeżeli potrzebna jest obsługa niestandardowych składników systemowych, zamiast bootdisk musisz wybrać inny obraz dyskietki, który poradzi sobie ze sprzętem zainstalowanym w twoim komputerze.

Wybór trybu instalacji

Instalacja SuSE Linux Office Server

Cześć, Tux! Już na początku instalacji SuSE Linux Office Server powita cię zadowolony z siebie pingwin - logo Linuksa. Zaproponuje ci kilka opcji rozruchu systemu.

Gdy komputer uruchomi się już z płyty CD, zobaczysz ekran powitalny. Należy wybrać odpowiedni tryb rozruchu. W przypadku domyślnego ustawienia Installation po kilku sekundach oczekiwania uruchomi się w trybie Super-VGA (800x600) graficzny program instalacyjno-konfiguracyjny YaST2. Jeżeli przed upływem czasu oczekiwania naciśniesz jakiś klawisz, automatyczny start zostanie przerwany i będziesz mógł wybrać inną opcję. To się przydaje, gdy standardowy tryb graficzny ma kłopoty z wyświetlaniem. Klawisz [F3] wymusza przejście do trybu graficznego VGA (640x480), a z tym poradzi już sobie każda karta graficzna. Klawisz [F2] uruchamia instalację w trybie tekstowym.

Poniżej omówimy instalację w trybie graficznym, który nawet początkującym użytkownikom przedstawia w czytelny sposób dostępne opcje, dlatego jest wart polecenia w większości przypadków.

Po upływie czasu oczekiwania lub po wyborze za pomocą klawisza [Enter] jednego z trybów instalacji, do pamięci komputera ładowany jest system operacyjny Linux w wersji minimalnej. Dalsza część instalacji odbywa się pod kontrolą tego systemu. Po zakończeniu ładowania uruchamia się YaST2 z powłoką graficzną. Czytelne menu prowadzą przez kolejne etapy instalacji SuSE Linux Office Server.

Wybór języka, klawiatury i czasu

Instalacja SuSE Linux Office Server

Klawiatura i czas. Na tym etapie w zasadzie nie są konieczne żadne zmiany. Narzędzie instalacyjne YaST2 automatycznie wybiera właściwe ustawienia.

Teraz rozpoczyna się właściwa instalacja SuSE Linux Office Server. Program instalacyjny YaST2 sprawdza najpierw sprzęt zainstalowany w komputerze. Pasek pośrodku ekranu pokazuje postęp procesu.

Wszystkie widoki ekranowe YaST2 zbudowane są według jednolitego schematu. W lewej części znajduje się tekst pomocy z informacjami o dostępnych opcjach instalacji i wskazówkami na temat wyboru. Pola wprowadzania, listy wyboru i przyciski można obsługiwać zarówno za pomocą klawiatury, jak i myszy.

Klawiszem tabulatora przechodzi się między częściami okna, a także aktywuje przyciski i pola wyboru. Klawisz [Enter] działa podobnie, jak kliknięcie myszą. Kombinacje klawiszy przydają się przede wszystkim wówczas, gdy mysz nie została rozpoznana automatycznie.

Teraz należy dokonać wyboru języka. Potem można ręcznie skonfigurować mysz, jeśli nie została rozpoznana automatycznie. Kolejne czynności to wybór strefy czasowej i układu klawiatury. W polu Hardware clock set to można wybrać między local time a GMT. Jeżeli zegar systemowy w BIOS-ie jest zgodny z Greenwich Mean Time (GMT - to standardowe ustawienie w systemach uniksowych), serwer będzie automatycznie zmieniać czas letni na zimowy i odwrotnie.

Układ klawiatury i strefa czasowa z reguły dostosowane są do wybranego wcześniej języka. W razie potrzeby ustawienia można zmienić.

Partycjonowanie twardego dysku

Instalacja SuSE Linux Office Server

Czas na wybór. Na tym etapie możesz zadecydować, jak ma być partycjonowany dysk - ręcznie czy automatycznie.

Teraz kolej na przygotowanie dysku do instalacji SuSE Linux Office Server. Do dyspozycji są trzy możliwości.

Pozostawiasz partycjonowanie dysku programowi instalacyjnemu YaST2. W wariancie standardowym tworzone są trzy partycje - startowa, na której znajduje się jądro Linuksa (około 20 MB w cylindrze startowym dysku), wymiany (wielkość dostosowana do wielkości pamięci roboczej) oraz partycja zawierająca katalog główny (oznaczona jako /), w którym przechowywane są wszystkie dane systemowe i użytkownika. Ta ostatnia zajmuje pozostałą część dysku.

Sam tworzysz poszczególne partycje. W tym wypadku masz pełną kontrolę podziału przestrzeni dyskowej i rozmiarów poszczególnych partycji.

Eksploatacja SuSE Linux Office Server łącznie z Logical Volume Manager (w skrócie LVM). LVM umiejscawia się jako logiczna, abstrakcyjna płaszczyzna pomiędzy mediami fizycznymi, czyli dyskami, a systemem plików, który zawiera dane.

Zasada działania LVM polega na tym, że fizyczne dyski są dzielone na jednostki pamięci. Jednostki pamięci różnych dysków można łączyć w tak zwane Logical Volumes. Ich pojemność przydziela się następnie poszczególnym partycjom.

Instalacja SuSE Linux Office Server

Wszystko pod kontrolą. W przypadku ręcznej konfiguracji masz pełną kontrolę nad przestrzenią dyskową.

W ten sposób Logical Volume Manager umożliwia zmianę wielkości partycji w trakcie pracy. Stosownie do zapotrzebowania na przestrzeń dyskową administrator może przydzielać partycjom więcej lub mniej pamięci fizycznej.

Załóżmy teoretycznie, że na jednej z partycji brak już wolnego miejsca. Za pomocą LVM można rozwiązać ten problem, przydzielając partycji w trakcie pracy więcej jednostek pamięci. Jednostki mogą pochodzić z tego samego lub z innego dysku w komputerze.

Więcej informacji na temat konfiguracji Logical Volume Manager można znaleźć w oficjalnej pomocy LVM pod adresemhttp://www.suse.de/en/support/oracle/docs/lvm_whitepaper.pdf .

Zwykle podziału przestrzeni dyskowej na partycje dokonuje automatyczny mechanizm programu instalacyjnego YaST2 lub sam administrator. Dlatego w dalszym ciągu zajmiemy się tymi dwoma przypadkami.

Automatyczne partycjonowanie dysku

Instalacja SuSE Linux Office Server

Konto administratora. Admin odpowiada za ogólną konfigurację SuSE Linux Office Server.

Jeżeli na dysku nie ma żadnych partycji, możesz spokojnie powierzyć partycjonowanie dysku w całości narzędziu YaST2. Wówczas w kolejnym menu ekranowym dotyczącym podziału wybierz punkt pierwszy. Program powinien wyświetlić poprawną wielkość dysku.

Gdy jednak na dysku jest jakaś partycja (partycje), narzędzie instalacyjne pokaże je. Możesz wówczas zdecydować, czy SuSE Linux Office Server ma korzystać z całego dysku, względnie czy trzeba usunąć jakąś partycję, żeby zwolnić miejsce. Sama instalacja Office Server wymaga co najmniej 1 GB. W zależności od liczby użytkowników trzeba jeszcze dodać kolejne gigabajty na katalogi wspólne i prywatne.

Pamiętaj jednak, że wszystkie dane z partycji przeznaczonej do instalacji zostaną usunięte. Upewnij się, że nie ma tam ważnych danych względnie przenieś je na inny nośnik.