Intel musi płacić

300 mln USD będzie musiał zapłacić Intel firmie Intergraph w ramach ugody. Procesorowy gigant został swego czasu oskarżony przez przedstawicieli Intergraph o naruszenie kilku patentów. Za 300 mln USD firma zgodziła się zrezygnować z roszczeń.

300 mln USD będzie musiał zapłacić Intel firmie Intergraph w ramach ugody. Procesorowy gigant został swego czasu oskarżony przez przedstawicieli Intergraph o naruszenie kilku patentów. Za 300 mln USD firma zgodziła się zrezygnować z roszczeń oraz wyraziła zgodę na korzystanie przez Intela z kontrowersyjnych rozwiązań.

Decyzja ta zamyka trwający od roku 1997 konflikt pomiędzy obydwoma firmami. Intel oraz Intergraph początkowo współpracowały ze sobą – później jednak Intergraph oskarżył koncern o podkradanie opatentowanych rozwiązań. Początkowo firma oszacowała swoje straty na 2 mld USD (takiej też kwoty domagała się od Intela). Ostatecznie zgodzono się na 300 mln USD – tyle Intel zgodził się przekazać Intergraph za zrezygnowanie z dochodzenia swoich praw oraz umożliwienie dalszego, tym razem już legalnego, korzystania z opracowanych przez firmę rozwiązań.


Zobacz również