Intel na minusie - przez gigantyczną karę

Po uwzględnieniu nałożonej na koncern kary w wysokości 1,44 mld USD w minionym kwartale Intel odnotował stratę rzędu 400 mln USD. Obroty firmy były jednak o 10 proc. wyższe niż w poprzednim kwartale.

Początki procesu wymierzonego przeciwko firmie z Santa Clara sięgają lipca 2007 roku. W maju br. Komisja Europejska uznała, że Intel naruszał unijne prawo antymonopolowe i dominującą pozycję rynkową m.in. oferując duże upusty cenowe dla producentów komputerów korzystających głównie z platformy Intela. Na koncern nałożono karę w wysokości 1,44 mld USD. To prawie jedna piąta kwartalnych obrotów firmy.

W minionym kwartale rozliczeniowym przychody koncernu Intel wyniosły ok. 8 mld USD i były o 1,4 mld USD niższe od obrotów za analogiczny okres zeszłego roku. Jednocześnie wynik kwartalny był o ponad 10 proc. wyższy od przychodów za poprzedni okres rozliczeniowy, przypadający na pierwsze trzy miesiące br. Ma to być oznaka stopniowego wygaszania oznak kryzysu gospodarczego. Zdaniem przedstawicieli koncernu stopniowo wzrasta sprzedaż układów dla urządzeń mobilnych i komputerów dedykowanych dla odbiorców masowych. Klienci korporacyjni nadal odkładają w czasie plany modernizacji sprzętu.

Kwartalne przychody Intela z tytułu sprzedaży procesorów dla komputerów stacjonarnych wyniosły 3,4 mld USD i były o 700 mln USD niższe względem takiego samego okresu w zeszłym roku. Niższy spadek odnotowano w przypadku sprzedaży układów dedykowanych dla urządzeń przenośnych. W ciągu ostatnich trzech miesięcy z tego tytułu Intel zarobił 2,55 mld USD. O 65 proc. wzrosła sprzedaż układów Intel Atom. Obroty z ich sprzedaży wyniosły 362 mln USD. Kierownictwo firmy spodziewa się, że sumaryczne przychody za trzeci kwartał br. przekroczą 8,5 mld USD.

Niebawem zamknięta zostanie również transakcja przejęcia firmy Wind River. Jej wartość jest szacowana na niecałe 900 mln USD. Z wcześniejszych zapowiedzi wynika, że Intel zamierza wykorzystać potencjał przeznaczonych dla urządzeń przenośnych rozwiązań programowych Wind River, aby umocnić własną pozycję poza typowym dla siebie segmentem działalności. Po zakończeniu transakcji spółka ma działać na dotychczasowych zasadach.

Czytaj też:

Dell: Popyt na komputery znowu rośnie

Rosną zamówienia w sektorze IT. Czy to koniec kryzysu?

Intel i Nokia opracują nową platformę sprzętową dla urządzeń mobilnych