Intel podpada UE

Sprawa dotyczy nieuczciwej konkurencji względem jego największego rywala, firmy AMD. Europejska komisja antymonopolowa poinformowała, że Intel przekroczył ostateczny termin złożenia dokumentacji w prowadzonym przeciwko niemu postępowaniu. W odpowiedzi Intel poinformował, że potrzebuje więcej czasu na skompletowanie wymaganych przez komisję dokumentów.

Wszystko zaczęło się w lipcu, kiedy to komisja oskarżyła Intel o to, że oferuje on sprzedawcom dodatkowe opusty cenowe na oferowane przez siebie procesory. Miało to doprowadzić do tego, że znacznie częściej oferowali oni swoim klientom procesory Intela zamiast AMD. Co więcej, mieli oni wręcz rezygnować lub w miarę możliwości opóźniać wprowadzenie na rynek procesorów konkurenta.

W październiku Intel złożył do trybunału pierwszej instancji w Luksemburgu sprzeciw wobec postępowania wszczętego przez Komisję. Poprosił on również o dodatkowy czas na uzupełnienie dokumentów. Teraz właśnie czas ten miał minąć.

Przedstawiciel Intela stwierdzi, że czas który otrzymał od Komisji jest zbyt krótki na uzupełnienie dokumentacji w tej sprawie oraz że 'takie postępowanie komisji jest nie w porządku, gdyż firma chciałaby mieć możliwość obrony swojego stanowiska w tej sprawie'.

Jonatan Todd, przedstawiciel Komisji stwierdził, że śledztwo w tej sprawie cały czas trwa jednocześnie nie ustalając ostatecznego terminu na wydanie decyzji w tej sprawie.