Intel pomoże Rosji rozwijać nowoczesne technologie

Podczas Międzynarodowego Forum Ekonomicznego, które odbyło się w St. Petersburgu, Intel podpisał umowę z rosyjską państwową firmą Rosnanotech, która zajmuje się pracami nad nanotechnologią. Umowa przewiduje współpracę w wielu różnych dziedzinach, w tym i takich, związanych z produkcją układów w technologiach poniżej 45 nanometrów.

Rosnanotech poinformował, że oba przedsiębiorstwa będą współpracowały w dziedzinie nowych materiałów, mają też rozwijać systemy wieloprocesorowe i wielordzeniowe oraz tworzyć oprogramowanie do modelowania nanomateriałów. Wartość umowy nie została ujawniona. Wiadomo jednak, że Federacja Rosyjska poważnie myśli o budowaniu przemysłu nanotechnologicznego. Firma Rosnanotech została powołana do życia w ubiegłym roku, a budżet państwa wyłożył na nią 5,5 miliarda dolarów. Głównymi celami przedsiębiorstwa jest współpraca z firmami prywatnymi, inkubatorami przedsiębiorczości i funduszami inwestycyjnymi.

Z kolei Intel coraz śmielej wchodzi na rynki, na których dotychczas amerykańskie firmy nie udostępniały swoich najnowszych technologii. Przypomnijmy, że firma buduje obecnie kosztem 2,5 miliarda dolarów zakład Fab 68, który powstaje w chińskim Dalian i ma rozpocząć pracę w 2010 roku.