Intel pracuje nad rozwiązaniami "free energy"

Intel pracuje intensywnie nad technologiami typu "free energy", które pozwalają pobierać energię z otoczenia. Dzięki takim technologiom elektroniczne urządzenia przenośne (takiej jak np. telefony komórkowe) będą mogły pracować bez konieczności doładowywania zainstalowanych w nich baterii.

Są to rozwiązanie typu "free energy". Firma pracuje nad miniaturowymi czujnikami, które przechwytują energię z różnych źródeł, np. z promieni słonecznych czy wykorzystując do tego celu ciepło wytwarzane przez ludzki organizm. Na świecie istnieją już podobne urządzenia, jednak ich wydajność jest jeszcze ciągle zbyt mała. Są to np. zegarki wykorzystujące ciepło wytwarzane przez człowieka czy smartphony zawierające baterie słoneczne.

Intel pracuje też nad telefonami komórkowymi, które zamieniają na energię ruch zainstalowanych w nich urządzeń mechanicznych, takich jak trackball. Energia mogłaby też pochodzić z takich źródeł, jak sygnały telewizyjne czy promieniowane emitowane przez urządzenia obsługujące sieć komórkową.

Intel chce stosować czujniki pozyskujące energię z otoczenia, a następnie transmitujące ją dalej drogą bezprzewodową. Będą np. specjalne czujniki wbudowane w ścianę budynku, które produkują energię (przechwytując promieniowanie emitowane przez stacje bazowe obsługujące telefonię komórkową lub stosując inną technologię), a następnie doładowując drogą bezprzewodową znajdujące się w pobliżu telefony komórkowe.

Droga do wprowadzenia tego rodzaju rozwiązań na rynek jest jeszcze bardzo długa, ale pierwsze kroki zostały już zrobione i to, kiedy zawitają one do naszych urządzeń, jest tylko kwestią czasu.