Intel uczy Sztucznej Inteligencji - poznajemy program Intel® AI for Youth

Firma Intel już od pewnego czasu wdraża program szkoleniowy Intel® AI for Youth dotyczący uczenia maszynowego kierowany do młodzieży. Stawiając na fakt, że Sztuczna Inteligencja (SI) jest przyszłością, mogącą pomóc dokonać wielu fascynujących odkryć, Intel zaangażował się w projekt szkolenia młodzieży właśnie w tym kierunku, aby zainspirować ją w działaniach nad różnymi projektami z tej dziedziny.

Intel® AI for Youth działa już od dwóch lat, jest wdrażany na całym świecie i ma jak najlepiej przygotować do rewolucji związanej ze Sztuczną Inteligencją. Pierwotnie specjaliści firmy Intel mieli bezpośredni kontakt z uczniami szkół, którym dedykowany jest ten program. Obecnie w swojej kolejnej edycji ewoluował on, aby poradzić sobie z problemami związanymi zarówno ze skalą projektu, jak i tegorocznymi utrudnieniami koronawirusowymi. Ze względu na sukces pierwszej edycji teraz szkoleni są nauczyciele, którzy mogą dalej przekazywać wiedzę swoim uczniom. Dzieje się to we współpracy Intela z Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym oraz Fundacją Orange.

Aby dowiedzieć się więcej rozmawiamy z przedstawicielem firmy Intel – Michałem Dżogą pełniącym obowiązki dyrektora firmy Intel w regionie EMEA, odpowiedzialnym m.in. za program Intel® AI for Youth.

Czym dokładnie jest program Intel® AI for Youth?

Intel® AI for Youth to kompleksowy program szkoleniowy dotyczący Sztucznej Inteligencji, kierowany do uczniów szkół średnich lub zawodowych w wieku 13–18 lat. Intel wdraża go we współpracy z rządami na całym świecie w celu jak najlepszego przygotowania do rewolucji związanej ze Sztuczną Inteligencją. Po sukcesie programu pilotażowego w Polsce ,wiedza przekazywana jest teraz za pośrednictwem nauczycieli, a sam program stanowi część globalnej strategii RISE firmy Intel. Planowane jest jego wejście na inne rynki, między innymi w Afryce.

Jakie są cele programu i kto go opracował?

Program szkoleniowy został opracowany przez ekspertów z dziedziny Sztucznej Inteligencji oraz edukatorów. Przeprowadza on uczniów przez etapy inspiracji i zafascynowania SI, poznawania mechanizmów jej działania i algorytmów. W dużej mierze koncentruje on uwagę uczniów na zastosowaniu Sztucznej Inteligencji w konkretnych dziedzinach, w szczególności w obszarze zadań wynikających z celów zrównoważonego rozwoju. W czasie jego opracowywania inżynierowie Intela dostarczyli sprzęt, oprogramowanie i niezbędną wiedzę. Z kolei firmy szkoleniowe, z którymi współpracowali, dostarczyły wiedzę pedagogiczną, dzięki której szkolenie posiada odpowiednią dynamikę i stanowi kompletny kurs trwający w pełnej wersji nawet 150 godzin.

W jakich krajach został on wdrożony i skąd taki wybór?

Polska jest jednym z trzech krajów na świecie (razem z Indiami i Koreą Południową), gdzie został przeprowadzony pilotaż programu. Jego pierwsza edycja była dużym sukcesem w Polsce, o czym świadczą przygotowane przez uczestników prace, które zachwyciły nas kreatywnością, ale przede wszystkim pomysłami wykorzystującymi SI. Program jest aktualnie dostępny w Niemczech, Wielkiej Brytanii i Rosji oraz jest uruchamiany w innych państwach europejskich, a jego kolejna edycja skierowana do uczniów w Polsce odbędzie się już niebawem. Dobór krajów do pilotażu miał odzwierciedlać różnorodność w podejściu do edukacji oraz wymaganych kompetencji przez podstawę programową.

Dla kogo dedykowany jest ten program?

Wiedza przekazywana w szkoleniu przeznaczona jest dla młodzieży, uczniów szkół średnich lub zawodowych w wieku 13–18 lat. Nie jest jednak do nich ograniczony. Dysponujemy też materiałami edukacyjnymi z tej dziedziny dla osób dorosłych i studentów.

Jaki wpływ ma zmiana formuły przeprowadzania kursu na jego efekty?

Wcześniej to profesjonalni trenerzy AI mieli bezpośredni kontakt z uczniami, a teraz szkolą nauczycieli, którzy przekazują tę wiedzę dalej. Jest to faktycznie najpoważniejsza zmiana względem programu pilotażowego, jednak zmiana niezbędna, jako że Intel chce dotrzeć do coraz to większej grupy młodzieży. Wierzymy, że nie wpłynie to negatywnie na wyniki kształcenia, wręcz przeciwnie, opieranie się o istniejący system dydaktyczny może przynieść wiele korzyści. Szkoła jest najbardziej naturalnym środowiskiem dydaktycznym, do którego uczniowie są przyzwyczajeni. Oczywiście liczymy na to, że szkolenie kiedyś wejdzie do oficjalnej podstawy programowej lub ją fakultatywnie uzupełni. Uważamy szczególnie Polskę za kraj, który dobrze radzi sobie z kształceniem z zakresu nowoczesnych technologii, na co mają duży wpływ bez wątpienia obowiązkowe lekcji informatyki oraz matura z matematyki. Dlatego też sądzimy, że nauczyciele oraz uczniowie świetnie sobie dadzą z tym radę.

W jaki sposób można przystąpić do programu? Czy niezbędna jest jakaś specjalistyczna wiedza? Zaplecze sprzętowe? Opłaty?

Intel udostępnia program rządom Państw, w których jest on wdrażany nieodpłatnie. Decyzja o warunkach i zasadach jego wdrażania leży po stronie naszych partnerów. Mamy nadzieję, że Polski rząd wkrótce zdecyduje się na wdrożenie programu w znacznej liczbie Polskich placówek oświatowych średniego szczebla. Pracujemy już nad takim planem z odpowiednimi ministerstwami. Szkolenie jest przeznaczone dla każdego i ułożone w sposób modułowy od podstaw. Uczestnikom w pierwszej kolejności przekazywana jest ogólna wiedza dotycząca Sztucznej Inteligencji, mająca zainspirować słuchaczy. Następnie uczestnicy uczą się teoretycznych fundamentów dotyczących działania współczesnej inteligencji. Przede wszystkim są to praca na danych oraz z wykorzystaniem sieci neuronowych w połączeniu z podstawami języka Python i koncepcjami przetwarzania danych, przetwarzania obrazu oraz języka naturalnego. W tych trzech zakresach uczniowie zdobywają także wiedzę praktyczną. Szkolenie oparte jest o popularne rozwiązania open-source jak np. OpenVINO, Jupyther Notebook itp.. Intel wprawdzie licencjonuje szkolenie, jednak ma to głównie na celu ochronę przed niepożądanym wykorzystaniem komercyjnym tego szkolenia.

Czy program Intel® AI for Youth może się pochwalić już jakimiś osiągnięciami? W szczególności w Polsce? Jak te rozwiązania różnią się od tych opracowywanych przez naukowców?

W programie pilotażowym projektu wzięło udział 100 licealistów z Poznania i Gdańska, którzy zaprezentowali wiele ciekawych rozwiązań, które zostały nagrodzone, m.in:

  • • Zespół Jakuba Rapsiewicza i Ignacego Stępki, który stworzył program umożliwiający obsługę komputera za pomocą wzroku bez konieczności używania klawiatury i myszki.
  • • Zespół Eweliny Tymy i Pawła Woźniaka, który opracował program komputerowy ułatwiający życie osobom głuchoniemym dzięki funkcji tłumaczenia języka migowego.
  • • Zespół Alicji Lis i Szymona Pernaka, który opracował aplikację dla nauczycieli przyspieszającą sprawdzanie kartkówek i testów.
  • • Zespół Mateusza Śmiecha i Filipa Ziętara, który opracował aplikację pozwalającą ocenić poziom stresu maturzystów bazując m.in. na czasie poświęconym na sen, na naukę oraz ilości spożywanych płynów.

Jest to oczywiście tylko kilka wybranych projektów, było ich znacznie więcej. Młodzi ludzie w wielu przypadkach zaskoczyli pozytywnie swoją kreatywnością, a ich prace można było nazwać nierzadko innowacyjnymi, a z pewnością nie odtwórczymi. Kursanci nie tylko samodzielnie tworzyli architektury systemów, ale także gromadzili w sposób odpowiedni i przetwarzali dane, które wykorzystywali w nieszablonowy sposób.

Więcej informacji na temat osiągnięć polskich licealistów jest dostępnych na stronie Ministerstwa Rozwoju

Czy program jest realizowany wyłącznie przez Intela czy we współpracy z innymi podmiotami? Na jakiej zasadzie? Kto go finansuje?

W ramach polskiego pilotażu Laboratorium Innowacyjnej Edukacji PCSS dostosowało program szkoleniowy, przeprowadziło cykl szkoleń dla nauczycieli, warsztaty dla uczniów, opracowało szkolenie online z podstaw programowania oraz zapewniło wirtualną infrastrukturę laboratorium programistycznego i środowisko do komunikacji. Poznańskie Centrum Superkomputerowo–Sieciowe zapewniło infrastrukturę wirtualnego laboratorium programistycznego oraz środowisko do komunikacji. Finansowanie skalowania programu do większej liczby szkół tak samo w Polsce, jak i w innych krajach jest w gestii administracji państwowej. W grudniu 2019 roku Intel podpisał stosowne porozumienie w tej sprawie z Wicepremier i Minister Rozwoju – Panią Jadwigą Emilewicz. Innymi słowy, Intel licencjonuje w sposób darmowy szkolenie, jednak to już podmioty rządowe określają zakres i sposób jego przeprowadzenia. Można zatem mówić o częściowym finansowaniu ze środków publicznych, ale także swój wkład w to przedsięwzięcie mają Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe oraz Fundacja Orange. Dodatkowo nauczycielom szkół biorących udział w tym szkoleniu Intel udostępnił wydajne stacje robocze wspomagające proces dydaktyczny. Ze względu na duże zainteresowanie szkoleniami oraz ich tematykę Intel liczy na wiele edycji programu Intel® AI for Youth, oraz że to właśnie nauczyciele staną się jego liderami.Jaki jest ogólny zakres wiedzy w programie? Czego uczą się uczestnicy?

Intel® AI for Youth oferuje wyjątkową okazję dla młodych ludzi ze wszystkich środowisk do uzyskania kompleksowej wiedzy zarówno w teorii, jak i praktyce ,dotyczącej głównych dziedzin Sztucznej Inteligencji. Należą do nich wnioskowanie z danych, analiza obrazu czy rozpoznawanie mowy. Program koncentruje się głównie na przekazywaniu uczestnikom kluczowych umiejętności potrzebnych do zrozumienia Sztucznej Inteligencji i pracy z nią, jak również inspirowania ich, w jaki sposób technologia ta pozwala rozwiązywać problemy o znaczącym wpływie społecznym. Po zakończeniu kursu jego uczestnicy potrafią tworzyć własne algorytmy Sztucznej Inteligencji oraz mają głębokie zrozumienie procesów i zastosowań tej technologii. Intel® AI for Youth składa się z czterech etapów, podczas których młodzież stopniowo zdobywa podstawowe umiejętności potrzebne do wykorzystania Sztucznej Inteligencji w ujęciu aplikacyjnym.

Czy osoby, które nie kwalifikują się do programu mają jakieś alternatywy zdobycia wiedzy?

Głównym założeniem programu jest, aby każdy zainteresowany pogłębianiem swojej wiedzy otrzymał swoją szansę. Oczywięcie dla pełnego komfortu w dostarczaniu tego kursu nauczyciele znać mieć podstawy programowania w Python. Aby zapewnić wysoką jakość procesu dydaktycznego, umiejętności zdobyte przez nauczycieli są weryfikowane na wielu etapach szkolenia w formie ćwiczeń i projektów przez głównego trenera. Co więcej, nauczyciel otrzymuje certyfikację dopiero po przeprowadzeniu minimum jednego szkolenia z uczniami zakończonego sukcesem. Jeżeli jednak z jakichś powodów ktoś nie mógłby wziąć udziału w szkoleniu, Intel udostępnia darmowe narzędzia do programowania sieci neuronowych takie jak OpenVINO (dostępne dla systemów operacyjnych Windows, Linux, czy macOS). Sam software to jednak nie wszystko, można się również wspomagać sprzętowo, np. dzięki takim rozwiązaniom jak Intel Neural Compute Stick 2.

Czy istnieją jakieś alternatywne programy innych dostawców i w czym AI4Youth jest lepszy?

Wiele instytucji na świecie przygotowuje materiały szkoleniowe w obszarze sztucznej inteligencji. Unikalność podejścia Intela wynika z doświadczenia w obszarze edukacji nauczycieli (w przeszłości kurs Intel Nauczanie ku Przyszłości zakończyło ok. 80 tysięcy nauczycieli w Polsce i ponad 15 milionów na całym świecie) oraz kompleksowego podejścia do zagadnienia, jakim jest nauka umiejętności związanych ze Sztuczną Inteligencją. Ponadto Intel aktywnie współpracuje z parterami zewnętrznymi w wybranych krajach w celu jak najlepszego wdrożenia tego programu.

Co więcej, Intel uważa, iż tego typu szkolenia mogą przynieść korzyści społeczne oraz wymierne efekty nie tylko z punktu widzenia samego przedsiębiorstwa, ale rozwoju technologii jako takiego. Przygotowanie przyszłych kadr z zakresu Sztucznej Inteligencji będzie miało pozytywny wpływ nie tylko na Intela, ale także na gospodarkę światową. Trzeba tu mocno zaznaczyć, że tzw. Sztuczna Inteligencja ma bardzo duże powiązania z różnymi innymi aspektami branży technologicznej. Program Intel® AI for Youth zaczął być rozwijany między innymi w Polsce, dlatego że nasz kraj jest strategicznie ważny dla Intela. Poza USA, to w naszym kraju znajduje się największy ośrodek programistyczny firmy. Zatrudnia kilka tysięcy inżynierek i inżynierów IT, co czyni Intela jednym największych pracodawców SI w Polsce, a Polskę jednym z kluczowych krajów dla Intela na mapie świata i Europy. Firma angażuje się równolegle w wiele projektów, stwarzających szanse zaistnienia młodych ludzi na rynku pracy związanym z nowymi technologiami. Wiele z tych projektów można znaleźć w ostatnio opublikowanym raporcie CSR firmy, który pokazuje jak amerykański gigant stawia na globalny rozwój świadomości związanej ze światem technologii.

Dziękujemy firmie Intel za udzielenie obszernego wywiadu. Nieco dodatkowych informacji można znaleźć na stronie programu