Inteligentne kamery: potencjał analizy wideo

Sieciowe kamery wideo na coraz większą skalę zastępują analogowe instalacje CCTV. Jednocześnie klienci coraz częściej decydują się na wartościowe funkcje dodatkowe. Postępy w dziedzinie jakości obrazu, wysoko wydajne procesory i zaawansowane algorytmy programowe utorowały drogę szerokiej gamie nowych aplikacji do analizy obrazu. Oprogramowanie analityczne może przetwarzać ogromne ilości danych w sposób nieosiągalny dla człowieka: w pomieszczeniu kontrolnym systemu nadzoru wyposażonym w wielomonitorowe ściany wideo jednoczesne obserwowanie wszystkich ekranów jest praktycznie niemożliwe. Jednak strumień danych wideo wymaga ciągłej analizy, tak aby incydenty nie przechodziły niezauważone, a na problemy można było reagować szybko i skutecznie.

Inteligentne kamery: potencjał analizy wideo

W takich właśnie sytuacjach przydaje się zaawansowane oprogramowanie do przetwarzania obrazu. Funkcje analizy wideo ułatwiają interpretację ogromnych ilości materiału pochodzącego z kamer. Umożliwiają one wyzwalanie automatycznych powiadomień i czynności w czasie rzeczywistym, generują wczesne ostrzeżenia, ułatwiają znajdowanie ważnych informacji zawartych w strumieniu wideo dzięki oznaczaniu odpowiednich danych oraz zwiększają zasób wartościowej wiedzy. Innymi słowy, znacznie ułatwiają zarządzanie strumieniem danych wideo.

Dostępne obecnie aplikacje do analizy wideo oferują różne funkcje: od detekcji ruchu i rozpoznawania twarzy po alarmy antysabotażowe, zliczanie osób i detekcję przekroczenia wirtualnej linii. Analiza wideo jest też coraz częściej używana do celów biznesowych, takich jak analiza zachowań klientów czy poprawa jakości ich obsługi w sklepach detalicznych.

Dzięki funkcjom analizy wideo systemy nadzoru mogą dostarczać znacznie konkretniejsze i bardziej ukierunkowane informacje niż surowy strumień wideo. Wynika z tego szereg korzyści, takich jak: efektywniejsze wykorzystanie zasobów ludzkich, mniejsze obciążenie czy szybszy dostęp do zapisanego materiału wizyjnego. Mniejsza liczba operatorów może monitorować większe systemy i na bieżąco reagować na rozwój sytuacji.

Funkcje analizy wideo w urządzeniach brzegowych

Być może nieco mniej oczywistą korzyścią jest to, że funkcje analizy wideo mogą też znacznie zmniejszyć obciążenie sieci i zapotrzebowanie na pamięć masową, a także związane z nimi koszty. Ponieważ każda kamera stanowi swego rodzaju minikomputer, dane przynajmniej w części mogą być przetwarzane i analizowane w kamerze, na tzw. brzegu sieci, czyli tam, gdzie są rejestrowane. Nie są potrzebne osobne, kosztowne centralne serwery analityczne, znacznie spada ilość danych wymagających przesyłania przez sieć, a analizy mogą być wykonywane na nieskompresowanym sygnale wideo. Rezultatem jest znacznie bardziej ekonomiczna i elastyczna architektura. Systemy analityczne, które dotychczas przetwarzały zaledwie kilka strumieni wideo, obecnie mogą obsługiwać nawet kilkaset strumieni równocześnie.

Dzięki współpracy z oprogramowaniem do analizy wideo kamery można skonfigurować tak, aby nagrywały i przesyłały wyłącznie obraz zawierający jakąś aktywność, co jeszcze bardziej zmniejsza ilość przesyłanych danych i zapotrzebowanie na pamięć masową.

W przypadku specjalistycznych zastosowań, takich jak zliczanie osób czy rozpoznawanie tablic rejestracyjnych, w których potrzebne są tylko dane, a nie materiał wizyjny, wykonywanie analiz w kamerze znacznie zmniejsza obciążenie sieci i serwerów. Kamery wydobywają wyłącznie wymagane dane, ewentualnie dołączając kilka niezbędnych obrazów.

Odpowiedź na rzeczywiste problemy

Niezależnie od tego, czy chodzi o niewielkie rozszerzenie funkcji kamer, czy o kompleksowy system analizy wideo, aplikacje analityczne można przystosowywać do różnych wymagań i różnych kamer sieciowych. Można je rozbudowywać odpowiednio do większości sytuacji i scenariuszy użytkowania – jeśli tylko producent kamer oferuje otwartą platformę tworzenia aplikacji, która umożliwia integrację rozwiązań innych firm. Bezpłatny, zgodny ze standardami branżowymi interfejs programowania aplikacji umożliwia łatwe wdrażanie algorytmów analizy wideo i przekształcanie ich w zaawansowane aplikacje pozwalające rozwiązywać rzeczywiste problemy biznesowe. Firma MarketsandMarkets zajmująca się badaniami rynkowymi prognozuje, że do 2020 r. wartość rynku analiz wideo wzrośnie do 3971,2 mln USD – z 1537,9 mln USD w 2015 r.* A wraz z dojrzewaniem technologii analitycznych na rynku będzie się pojawiać coraz więcej niedrogich rozwiązań cechujących się łatwą instalacją i konfiguracją.

Dzięki funkcjom analizy wideo nowoczesne systemy nadzoru wizyjnego stają się bardziej inteligentne, dokładniejsze, bardziej ekonomiczne i łatwiejsze w zarządzaniu. Na rynku jest dostępnych coraz więcej aplikacji, które oferują użytkownikom nowe korzyści i otwierają nowe możliwości biznesowe przed firmami z branży.

Peter Friberg, dyrektor ds. systemów i usług

* Raport „Video Analytics Market, Type (Hardware, Video Analytics Software, and Services), Applications (Intrusion Management, Crowd Management, Situation Indication, License Plate Recognition, Pattern Recognition) – Global Forecast to 2020”, MarketsandMarkets, czerwiec 2015 r.

PETER FRIBERG