Inteligentne przekazy

RealNetworks prezentuje nową, opartą na architekturze CDN, platformę do dystrybucji multimediów.

Firma RealNetworks zaprezentowała nową technologię sieciowej dystrybucji multimediów. Jak utrzymuje producent, dzięki zastosowaniu platformy RealSystem iQ poprawi się jakość i niezawodność przekazów audio-wideo w Internecie. Nowy system dostosowano do promowanej przez Cisco wieloserwerowej architektury CDN (Content Delivery Networks) oraz zastosowano w nim wiele innych rozwiązań mających wpływ na niezawodność przekazu. RealNetworks zapewnia, iż jest to pierwsza tego rodzaju platforma, która nadaje się jednocześnie do obsługi transmisji poprzez łącza naziemne i satelitarne.

"RealSystem iQ to kolejny duży krok w kierunku osiągnięcia naszego długofalowego celu, czyli zmiany Internetu w prawdziwie masowe medium. W wyniku zastosowania nowej architektury umożliwiającej współpracę wielu serwerów podczas dokonywania przekazu, transmisje poprzez RealSystem iQ są szybsze, inteligentniej sterowane i po prostu lepsze" - powiedział Rob Glaser, dyrektor RealNetworks.

Jednymi z pierwszych klientów RealNetworks, którzy zapowiedzieli zastosowanie nowej platformy, są miedzy innymi AOL i Deutsche Telekom.

Więcej informacji: www.realnetworks.com


Zobacz również