Interesujące wydarzenia kryptograficzne w ostatnim półroczu

Poniżej podsumujemy ciekawe wydarzenia związane z bezpieczeństwem i kryptografią, które wydarzyły się w ostatnich półroczu - m.in. ataki na XML Signature, szyfr AES, krzywe eliptyczne, karty Mifare i protokół SSH-2.

Na początku lipca CERT poinformował (US CERT VU#466161) o odkryciu dość poważnego błędu w dotychczas obowiązującej specyfikacji XML Signature. Brak ograniczenia możliwości redukowania długości skrótu za pomocą parametru ds:HMACOutputLength umożliwia składanie poprawnego podpisu o praktycznie zerowej wartości dowodowej. Błędna - ale zgodna ze specyfikacją - implementacja może bowiem skrócić wynik skrótu HMAC na przykład do jednego bita. O tym, że takie implementacje były dostępne na rynku świadczy reakcja producentów oraz wypuszczenie nowej wersji jednej z najpopularniejszych bibliotek xmlsec. Poprawiona specyfikacja (errata do drugiego wydania XML Signature) wymaga co najmniej 80 bitów HMAC. Ze względu na rozpowszechnienie XML Signature w mechanizmach podpisu elektronicznego i protokołach sieciowych jest to problem poważny i projektanci oprogramowania powinni się nim zainteresować.

http://www.w3.org/2008/06/xmldsigcore-errata.html#e03

http://www.kb.cert.org/vuls/id/466161

Z kolei nowy wariant ataku na szyfr AES wzbudził zainteresowanie ze wzgledu na to, że pod pewnymi warunkami umożliwia on zredukowanie złożoności łamania klucza AES o długości 256 do 2^{119}. Co ciekawe atak redukuje AES-192 tylko do 2^{176} i nie dotyczy AES-128. Jest to atak z użyciem kluczy pokrewnych (related key) i nadal poziom złożoności jest daleko poza naszym zasięgiem. Jest to najbardziej zaawansowany znany publicznie atak na AES, który udało się znaleźć dopiero po 8 latach od publikacji AES jako standardu i ponad 10 lat od publikacji szyfru Rijndael w ogóle. Jest to więc informacja ciekawa z kryptograficznego punktu widzenia, ale nie mająca większego wpływu na bezpieczeństwo większości produktów kryptograficznych używających AES.

http://cryptolux.uni.lu/mediawiki/uploads/1/1a/Aes-192-256.pdf

O kolejnych wydarzeniach czytaj na SecurityStandard.pl.