Interlicznik dla dial-up

Jak ograniczyć wysokość rachunków i efektywnie wykorzystywać łącze modemowe? Wystarczy dobry licznik połączeń internetowych, taki jak najnowszy Interlicznik 3.0, zaprezentowany właśnie przez Netię. W programie zdefiniowano ponad 40 taryf internetowych różnych operatorów (m.in. Netii, TP S.A., NOM, El-Net, Energis), zarówno dla połączeń analogowych jak i ISDN. Dodatkową, niezwykle pożyteczną funkcją programu jest ochrona przed dialerami.

Interlicznik dla dial-up
Najnowsza wersja Interlicznika zawiera dużo wygodnych dla użytkownika opcji. Przede wszystkim program pozwala monitorować czas i koszt połączeń poprzez modem dial-up. Koszt wyliczany jest na podstawie czasu trwania połączenia oraz wybranej taryfy komunikacyjnej. W programie zdefiniowano ponad 40 taryf internetowych różnych operatorów (m.in. Netii, TP S.A., NOM, El-Net, Energis), zarówno dla połączeń analogowych jak i ISDN. Nowością w tym wydaniu programu są predefiniowane taryfy GPRS, dzięki którym można śledzić koszty także wykorzystując do połączenia z Internetem telefon komórkowy. Oczywiście użytkownicy Interlicznika mają możliwość definiowania własnych taryf i automatycznej aktualizacji tych już istniejących.

Dodatkową, niezwykle pożyteczną funkcją programu jest ochrona przed dialerami. W razie próby wybierania przez system numeru rozpoczynającego się np. na 0-700 aplikacja automatycznie zablokuje połączenie i powiadomi o zdarzeniu użytkownika, który może wyrazić zgodę na połączenie, bądź też je odrzucić. Aplikacja posiada również możliwość sprawdzania przy starcie i zamykaniu systemu, czy parametry dial-up nie zostały zmodyfikowane. Oprócz predefiniowanych w programie numerów istnieje także możliwość dodania własnych (dzięki czemu można np. zablokować próby wybierania numerów międzymiastowych czy telefonii komórkowej).

Niewątpliwą zaletą aplikacji jest jej prosty i intuicyjny interfejs. Główne okienko programu jest niewielkie – prezentowany jest w nim czas trwania ostatniego połączenia, ewentualnie jego koszt lub osiągane transfery. Sumaryczny koszt i czas trwania połączeń za wybrany okres uzyskujemy korzystając z modułu Bilingi (np. wywołując menu kontekstowe prawym klawiszem myszki). Wśród zalet należy wymienić jeszcze funkcję automatycznego rozłączania, dzięki której spędzimy w sieci wyłącznie tyle czasu, ile zaplanujemy (i unikniemy zaliczenia kolejnego impulsu), moduł synchronizacji czasu (z zewnętrznym serwerem) oraz opcje korekty czasu (uwzględniające czas potrzebny na nawiązanie połączenia i jego rozłączenie, co wpływa na zaliczanie impulsów). Jako ciekawostkę należy wymienić możliwość przypisywania własnych dźwięków do poszczególnych zdarzeń.

Dla wymagających

Interlicznik dla dial-up
Bardziej wymagający użytkownicy oraz osoby korzystające z pakietów internetowych mogą sięgnąć po Licznik połączeń internetowych. Przede wszystkim program rozróżnia połączenia nawiązywane w ramach ryczałtu (w tym ryczałtu nocnego) i konkretnej taryfy. W czasie pracy aplikacja zlicza dokładny czas połączenia, koszt oraz ewentualnie pozostały limit (uwzględniając czas potrzebny na synchronizację z modemem dostępowym i czas rozłączania – program sam wykrywa rzeczywisty czas nawiązania połączenia). W przypadku korzystania z linii cyfrowej ISDN istnieje opcja podwójnego naliczania (w sytuacji wykorzystywania obu kanałów transmisji). Niezwykle przydatną jest funkcja zapamiętywania czasu połączenia nawet w przypadku zawieszenia się komputera. Podobnie jak Interlicznik, Licznik połączeń internetowych został wyposażony w moduł ochrony przed dialerami, dzięki czemu użytkownik nie zostanie zaskoczony astronomiczną kwotą rachunku. Zaoszczędzić można wykorzystując również wbudowany w program moduł autorozłączania oraz ustalania limitów dziennych, dzięki którym dużo łatwiej można gospodarować dostępnym pakietem internetowym.

Silną stroną programu jest niewątpliwie kilka drobnych dodatkowych funkcji, znacznie ułatwiających wykorzystywanie aplikacji. Przede wszystkim program komunikuje się z użytkownikiem za pomocą głosu – wystarczy uruchomić go w tle i dzięki wygłaszanym komunikatom nie ma konieczności ciągłego kilkania przycisków na pasku zadań. Przydaje się również blokada okienek pop-up, których zbyt duża ilość może niekiedy zmniejszyć komfort pracy w Sieci. Interesującym pomysłem było dołączenie do programu mini organizera, który będzie przypominał o ważnych wydarzeniach. W Liczniku połączeń internetowych, podobnie jak w najnowszej wersji Interlicznika, użytkownik może dokonać synchronizacji zegara systemowego z zegarem atomowym. Warto dodać, iż program posiada wbudowaną ochronę przed zarażeniem wirusami komputerowymi oraz współpracuje również z innymi typami połączenia z Internetem (łącza stałe).

Ciekawe dodatki

Oprócz wymienionych wyżej liczników internetowych można również wypróbować kilka aplikacji dodatkowych, wśród których warto wymienić Antybankruta 1.02 stworzonego przez grupę BLITZ-ART oraz Internet Tools 3.36 firmy MarBit. Pierwszy z nich to wygodne narzędzie rozszerzające dostępne w Interliczniku i Liczniku połączeń internetowych opcje autorozłączania. Dzięki Antybankrutowi można rozłączyć się z Internetem o określonej godzinie bądź też po pewnym przedziale czasowym, istnieje również opcja całkowitego wyłączenia komputera po zamknięciu połączenia.

Internet Tools jest właściwie pakietem różnych aplikacji internetowych – dzięki programowi można wykreślać statystyki pobieranych i wysyłanych danych, badać wydajność łącza internetowego oraz koszty połączenia. Co więcej, aplikacja umożliwia odbieranie i przeglądanie poczty elektronicznej bezpośrednio na serwerze oraz wysyłanie wiadomości SMS do większości krajowych operatorów. Aplikacja posiada również moduł blokujący okienka pop-up oraz funkcję uwalniania pamięci RAM.

Interlicznik 3.0 do pobrania z naszego serwisu FTP:

http://www.pcworld.pl/ftp/pc/programy/3350/Interlicznik.3.0.html

Więcej informacji:

http://www.internetia.pl/interlicznik/

Licznik połączeń internetowych 1.70 do pobrania z naszego serwisu FTP:

http://www.pcworld.pl/ftp/pc/programy/2558/Licznik.Polaczen.Internetowych.1.70.html

Więcej informacji:

http://www.freeware.net.qs.pl/

Antybankrut 1.02 do pobrania z naszego serwisu FTP:

http://www.pcworld.pl/ftp/pc/programy/2893/Antybankrut.1.02.html

Więcej informacji:

http://www.blitz-art.lsp.pl/

Internet Tools 3.36 do pobrania z naszego serwisu FTP:http://www.pcworld.pl/ftp/pc/programy/3351/Internet.Tools.3.36.html

Więcej informacji:http://www.marbit.com.pl