Internauci po rozszerzeniu Unii

Na rok przed rozszerzeniem Unii IDC rozważa konsekwencje i możliwości rozwoju rynku internetowego w "dużej Europie". Po zjednoczeniu Polska będzie w pierwszej siódemce państw UE pod względem liczby internautów.

Choć w porównaniu z Zachodem Europa Środkowa i Wschodnia (raport objął 11 państw regionu) jest raczej raczkującym rynkiem, przedstawia duży potencjał. Po rozszerzeniu Polska stanie się siódmym pod względem liczby użytkowników Sieci państwem Unii. Oprócz Polski najważniejsze dla rozwoju wspólnego rynku internetowego są Czechy, Węgry i Rumunia - ocenia IDC. W sumie internauci tych czterech państw stanowią 60% wszystkich użytkowników Sieci w regionie.

Najwięcej europejskich internautów będzie nadal legitymowało się paszportem niemieckim. Za to pierwszym z czterech europejskich krajów o ludności powyżej 50 mln, w którym odsetek internautów przekroczył 50% populacji jest Wielka Brytania. Najbardziej zaawansowane technologicznie społeczeństwa Europy Zachodniej według IDC mają upowszechnienie podłączonych do Internetu komputerów osobistych na poziomie 80 do 90% w populacji.

Dostęp szerokopasmowy w Europie Zachodniej powoli nabiera rozmachu, nadal jednak jest usługą raczej drogą. W 2002 roku rynek usług szerokopasmowych w Zachodniej Europie podwoił się i obliczany jest na 12,6 mln podłączeń na koniec 2002. W 2003 roku liczba podłączeń szerokopasmowych powinna przekroczyć 20 mln, głównie dzięki zróżnicowaniu oferty pasma i cennika oraz wzbogaceniu asortymentu zasobów i usług dedykowanych użytkownikom szerokopasmowym. Wielcy operatorzy telekomunikacyjni pozostaną na tym rynku głównymi graczami.

Liczba e-klientów nadal nie przekracza masy krytycznej. W końcu ub. roku w Europie Zachodniej było wg IDC 29% kupujących przez Sieć internautów (minimum jeden zakup w ciągu ostatniego półrocza); w krajach Europy Środkowo - Wschodniej odsetek ten sięga 11% (ciekawych prognoz nt. rozwoju e-commerce wśród państw przystępujących dostarczył ostatnio raport Aqute Researchhttp://www.cxo.pl/news/news.asp?id=56520 ). Największy odsetek konsumentów internetowych jest przy tym w Anglii i Niemczech - w sumie stanowią oni 50% europejskich e-klientów. Do 2006 roku ten odsetek zmniejszy się do 38%, co ciekawe na korzyść krajów Europy południowej - tamtejsi e-klienci stanowili w 2002 roku 34% europejskich konsumentów internetowych - w 2006 będą już stanowili 43%.