Internauci – ryzykanci

Amerykańscy e-klienci surfują coraz częściej i dłużej, wydają też w Sieci coraz więcej pieniędzy. Jednocześnie są coraz bardziej przekonani o tym, że ich poufne dane są zagrożone podczas sesji internetowych.

Według opublikowanego właśnie kwartalnego wskaźnika samopoczucia konsumentów internetowych (Consumer Internet Barometer) najistotniejszą kwestią pozostaje dla internautów zapewnienie poufności danych i prywatności. Publikowany co kwartał wskaźnik powstaje jako efekt współpracy firm badawczych NFO WorldGroup, Forrester Research i Conference Board. Consumer Internet Barometer budowany jest w oparciu o badanie sondażowe na próbie 10 tys. gospodarstw domowych.

Według ustaleń twórców raportu, liczba Amerykanów logujących się do Internetu przynajmniej raz w miesiącu wzrosła do 61% (w roku ub. – 59%). Wzrósł poziom ogólnej satysfakcji – do 41%, natomiast obniżył się poziom zaufania do Internetu – do 26%. Co czwarty użytkownik Sieci nie wierzy więc, że jego poufne dane są w Sieci bezpieczne w czasie gdy surfuje lub komunikuje się z innymi użytkownikami (przekonanych o bezpieczeństwie w tym czasie jest ok. 22% ankietowanych).

Jednocześnie wzrósł jednak wśród przeprowadzających transakcje on-line odsetek osób przekonanych o tym, że ich poufne dane są bezpieczne (do 31%, rok wcześniej odsetek ten wynosił 27%).

Wzrosły też kwoty wydawane w Sieci. Około 31% e-klientów wydało w III kwartale br. ponad 250 USD, podczas gdy w czwartym kwartale ub. roku – okresie największych zakupów – wydających powyżej tej kwoty było ok. 27%.

W badaniu określono także, iż więcej e-klientów wykorzystuje Internet przede wszystkim do komunikacji osobistej (36%), niż do spraw zawodowych (18%). Ponad 35% internautów loguje się do Sieci codziennie, a około 15% - kilka razy w tygodniu. Niemal 65% mężczyzn i 60% kobiet w wieku poniżej 35 lat gra w Internecie w gry.