Internet? Nie, dziękuję!

Większość z 6 mld mieszkańców Ziemi nigdy nie korzystało z Internetu. Co ciekawe, znaczna ich część nigdy nie zamierza tego robić.

Z opublikowanego właśnie przez firmę Ipsos-Reid raportu wynika, że zdecydowana większość z 6 mld mieszkańców Ziemi nigdy nie korzystała i nigdy nie zamierza korzystać z Internetu. Większość ankietowanych (przy opracowywaniu raportu badano opinie mieszkańców 30 krajów) swoją niechęć do korzystania z sieci motywuje brakiem takiej potrzeby - taką odpowiedź zaznaczyło ok. 40% indagowanych. Kolejna grupa (33%) deklaruje, że przed surfowaniem powstrzymuje ich brak komputera, zaś 25% respondentów odparło po prostu, że Internet ich nie interesuje.

Z raportu wynika, że jedynie 6% ludzkości regularnie korzysta z zasobów sieci. Co ciekawe, raport stwierdza, że wiele osób deklarujących niechęć do Internetu, mieszka w miastach, w wysoko rozwiniętych państwach - teoretycznie więc bez problemu mogliby uzyskać dostęp do sieci. "Osoby te nie widzą żadnego, racjonalnego powodu, dla którego mogłyby rozpocząć korzystanie z Internetu. Okazuje się więc, że głoszone kilka lat temu optymistyczne opinie o gwałtownie rosnącej popularności sieci były grubo przesadzone" -

powiedział Brian Cruikshank, przedstawiciel Ipsos-Reid.

Z raportu wynika ponadto, że rozwój społeczności internetowej hamują dodatkowo: zbyt mała wiedza o Internecie, obawy przed wysokimi kosztami dostępu oraz brak czasu - tak deklarowało, odpowiednio, 16, 12 i 10% indagowanych.


Zobacz również