Internet Society Polska

W Polsce powstanie oddział organizacji ISOC, zajmującej się tworzeniem standardów internetowych.

Powstaje polski oddział międzynarodowej organizacji Internet Society (ISOC), która od kilku lat promuje rozwój Internetu i społeczeństwa informacyjnego. Obecnie zrzesza ona ponad 6000 osób, wśród których jest większość światowych pionierów i autorytetów Internetu. W strukturach organizacji działają dwie grupy robocze: Internet Engineering Task Force (IETF) i Internet Architecture Board (IAB), które określają obowiązujące standardy Internetu. Polski oddział narodowy ISOC będzie już 58.

Już w latach 1995-1997 środowisko polskich internautów skupione w PSI (Polska Społeczność Internetu) czyniło próby uznania PSI jako oddział ISOC. W początkowym okresie działalność Internet Society Polska ma się skupiać na opracowywaniu raportów o stanie polskiego Internetu i porównań z innymi krajami, walce z monopolami telekomunikacyjnymi, wpływającymi na wysokie koszty dostępu do Internetu, oraz żądaniach zniesienia wymogu zezwoleń i kosztownych koncesji na świadczenie usług telekomunikacyjnych w naszym kraju. Organizacja będzie również propagować informacje o metodach dostępu do sieci, standardach internetowych, ochronie bezpieczeństwa i własności intelektualnej w Internecie.

Obecnie przygotowywany jest projekt statutu ISOC Polska. Zebranie założycielskie odbędzie się w sobotę, 16 września 2000 r., o godz. 11.00 w Auli Środowiskowego Laboratorium Ciężkich Jonów przy ul. Pasteura 5A w Warszawie.

Więcej informacji: isoc.icm.edu.pl/


Zobacz również