Internet a ZUS

Rada Ministrów zaakceptowała projekt nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Od przyszłego roku większe firmy będą miały obowiązek przesyłania danych do ZUS-u przez Sieć.

Rząd RP przyjął projekt ustawy, który zakłada, że dokumenty rozliczeniowe i inne dokumenty zusowskie trzeba będzie wypełniać w programie komputerowym Płatnik i przekazywać do ZUS-u przez Internet. Projekt zakłada jednocześnie bardzo długie vacatio legis: im mniejsza firma, tym później będzie musiała się przestawić na elektroniczne przekazywanie danych. Najwięksi pracodawcy (zatrudniający powyżej 1000 osób) zaczną się elektronicznie rozliczać z ZUS-em już od 1 kwietnia 2001 roku. Trzy miesiące później, czyli 1 sierpnia, obowiązek ten obejmie firmy zatrudniające od 100 do 1000 osób. Od 1 października przyszłego roku elektroniczny przekaz danych wprowadzą firmy mające od 20 do 100 pracowników, a od 1 stycznia 2002 - pozostałe przedsiębiorstwa (zatrudniające powyżej 5 osób). Najmniejsze firmy, liczące do 5 pracowników, będą z tego obowiązku zwolnione.

Wcześniej planowano, że dokumenty można będzie dostarczać również na dyskietkach czy płytach CD. Ostatecznie zrezygnowano z tego pomysłu, w zamian przesuwając znacznie datę rozpoczęcia obowiązywania ustawy. Na zlecenie ZUS dokonano nawet analiz obciążenia sieci spowodowanego przesyłaniem tak znacznej ilości dokumentów. Wynika z nich, że elektroniczne przekazywanie danych zwiększy obciążenie sieci najwyżej o 5%. Płatnikom udostępniony też będzie specjalny numer dostępu do wewnętrznej sieci ZUS co umożliwi wysyłanie dokumentów bez łączenia się z Internetem. Zakład Ubezpieczeń Społecznych, utrzymuje, iż dzięki wprowadzeniu rozliczeń komputerowych radykalne zmniejszy się liczby pomyłek, które popełniają płatnicy podczas wypełniania zusowskich dokumentów.


Zobacz również