Internet bez kabla


Teraz poczta

Kolejny krok to skonfigurowanie poczty. W tym celu należy wybrać opcję "mail", następnie "Remote mailbox" i zaakceptować ten wybór klawiszem "settings", gdzie należy wybrać opcję "Remote mailboxes", a następnie "New", po czym pojawi się tabelka, z polami do wypełnienia, w które należy wpisać:

Remote mailbox name: nazwa, pod jaką chcemy zapamiętać konto

Internet access: nazwa operatora

Kolejną ważną rzeczą przy konfigurowaniu skrzynki pocztowej są jej dane, które wpisujemy w następne podmenu:

Sending settings

Own mail address: wpisujemy własny adres e-mail

Sending host: podajemy nazwę serwera, przez który wysyłamy pocztę, zazwyczaj taki sam jak nasza domena.

Send mail: to pole określa, kiedy listy mają być wysyłane. Dostępne są opcje: Immediately - zaraz po napisaniu, Upon request - na żądanie lub During next session - podczas następnego połączenia. Polecamy wybranie trzeciej opcji, gdyż będzie ona najtańsza w użytkowaniu.

Copy to own mail adddress: No

MIME character encoding: On

Signature file: opcja ta pozwala wybrać plik zawierający podpis, który dodawany będzie do każdego listu przez nas napisanego. Można także wybrać opcję "No signature" oznaczającą nieużywanie automatycznego podpisu.

Kolejne podmenu nazywa się "Receiving settings". Po wejściu tam należy podać dane:

User name: nazwa skrzynki pocztowej

Password: hasło dostępu do skrzynki

Receiving host: adres serwera, z którego ściągana będzie poczta, zazwyczaj taki sam jak domena (np. idg.com.pl)

Protocol: POP3

Fetch headers: All

Delete fetched: No

Obecnie istnieje już możliwość wysyłania i odbierania poczty e-mail. Żeby z niej skorzystać, należy wybrać przycisk Internet, a następnie opcję mail. Znaczenie poszczególnych folderów jest następujące:

Own texts - zawiera listy napisane przez użytkownika.

Received mail - to folder, w którym zawarte są listy otrzymane.

Remote mailbox - pozwala na ściągnięcie nowych listów. W momencie wejścia do tego folderu telefon automatycznie nawiązuje połączenie z siecią Internet, a użytkownik zaczyna płacić rachunek.

Aby napisać nowy list, należy wcisnąć przycisk "write mail" (z prawego menu), a następnie zamieścić treść listu. Kolejnym krokiem jest wybór przycisku "recipient" oraz wybranie z listy kontaktów adresata. Jeżeli jego adres e-mail nie jest zapisany w pamięci telefonu, wówczas należy wcisnąć "enter address" i w polu to: ręcznie podać adres e-mail. Pole "cc:" służy do wysłania kopii tego samego listu (tzw. Carbon Copy), natomiast w polu "subject:" należy wpisać temat listu.

Podawanie pól "cc:" oraz "subject:" nie jest obowiązkowe. Jednakże wśród użytkowników Internetu to ostatnie jest mile widziane jako wypełnione, gdyż wtedy użytkownik, który otrzymuje pocztę, jest w stanie, bez czytania całości listu (czasem bez jego ściągania), dowiedzieć się, czego list ten dotyczy.

Ponadto istnieje możliwość dołączenia do listu dowolnego pliku znajdującego się w pamięci komunikatora (np. grafiki). W tym celu należy wcisnąć klawisz "Attachments" oraz "add". Następną czynnością jest wybór folderu, w którym plik się znajduje, oraz tego pliku i zatwierdzenie wyboru klawiszem "select", a zostanie on dodany do listy. Wraz z listem można wysłać dowolną liczbę plików, a ich łączna objętość (w KB) podawana jest na górze. Jeżeli całość spełnia nasze wymagania, by wysłać list, należy wcisnąć przycisk "send".

Wówczas, w zależności od wybranej wcześniej opcji, automatycznie zostanie nawiązane połączenie z siecią i list zostanie wysłany lub otrzymamy powiadomienie o tym, iż został on zapamiętany, a będzie wysłany przy najbliższej okazji korzystania z sieci Internet.

Czas na telnet

Internet bez kabla

Numery dostępowe do Internetu u poszczególnych operatorów telefonii komórkowej i TPSA

Inną funkcją, często wykorzystywaną przez internautów, jest telnet, czyli możliwość zdalnej pracy na innym komputerze poprzez sieć. Do poprawnej konfiguracji zdalnego połączenia należy wybrać menu "Internet", następnie "Define" i "New". Pojawi się wówczas menu, w którym należy wpisać następujące dane:

Connection name: dowolna nazwa, pod którą chcemy mieć zapamiętane połączenie.

Destination host: domenę, na którą chcemy się zalogować.

Internet access: w tym oknie należy wybrać połączenie, którego chcemy używać przy komunikacji (nazwa operatora). Gdy wybierzemy przycisk "Internet", "telnet", a następnie nazwę serwera, automatycznie zostaniemy połączeni najpierw z Internetem, a później z serwerem. Jeżeli wszystko zakończy się pomyślnie, zostaniemy poproszeni o zalogowanie na dany serwer.

W przypadku korzystania z Internetu za pośrednictwem innego telefonu, np. z serii Nokia 51xx lub 61xx, będzie potrzebne specjalne oprogramowanie (dla telefonów Nokia to Nokia Cellular Data Suite) oraz kabel łączący telefon z portem COM komputera. Komplet kupić można u dystrybutorów i operatorów sieci komórkowych w cenie ok. 700. Po zaopatrzeniu się w niezbędne akcesoria, można zasiąść do konfigurowania połączenia z siecią. Aby wykonać to prawidłowo, należy:

zainstalować odpowiednie oprogramowanie (np. Nokia Cellular Data Suite), postępując zgodnie ze wskazówkami programu

wejść do katalogu "Dial-Up Networking", który pojawi się po kliknięciu na ikonę "Mój komputer"

kliknąć na ikonę "Utwórz nowe połączenie", a następnie nazwę dla tego połączenia oraz wybrać dodany modem (np. Nokia GSM Data 2.0), klikając na przycisk "dalej"

podać numer dostępowy.

Po utworzeniu nowej ikonki w katalogu "Dial-Up Networking" należy kliknąć na nią prawym klawiszem myszki i wybrać zakładkę "Właściwości", a następnie "Typy serwerów". Po jej wybraniu wystarczy sprawdzić, czy zaznaczony jest jedynie protokół TCP/IP (pozostałe powinny być nieaktywne), a następnie kliknąć na "Ustawienia". Kolejną rzeczą jest podanie adresów serwerów nazw (primary DNS i secondary DNS) oraz kliknąć na "OK". Teraz wystarczy dwukrotnie kliknąć na ikonę z nazwą połączenia, aby uzyskać dostęp do sieci, i kiedy okno połączenia zminimalizuje się, można zacząć żeglować po Internecie.

Co dalej?

Dzisiaj wiadomo już, że w niedalekiej przyszłości będziemy mogli odbierać pocztę e-mail czy też surfować po Internecie z dowolnego miejsca globu - niezależnie od tego, czy będziemy siedzieć w domu, w biurze, czy na ulicy.

<font face="Arial" size="-1" color="#0080C0">Za 10 lat przesyłanie danych przez telefon komórkowy będzie równie oczywiste jak transmisja radiowa dziś.

Przed 2 miesiącami Nokia i Reuters, największa na świecie agencja informacyjna i telewizyjna, podpisały porozumienie o współpracy, mające na celu opracowanie i wdrożenie usług przekazywania wiadomości finansowych, sportowych i ogólnych za pośrednictwem protokołu WAP (Wireless Application Protocol - Protokół Aplikacji Bezprzewodowych).

Protokół WAP umożliwia wdrażanie wielu zróżnicowanych, wyrafinowanych i zaawansowanych usług, między innymi dostępu do Internetu i intranetu za pośrednictwem telefonów komórkowych GSM. Możliwości te będą wzbogacone dzięki wprowadzeniu trybu transmisji GPRS (General Packet Radio Services), który umożliwia użytkownikom szybkie i nieprzerwane połączenie z Internetem.

Wszystkie urządzenia współpracujące z nowym protokołem transmisji zostaną oznaczone znakiem - WWW:MMM (Mobile Media Mode). Umożliwi on przede wszystkim klientom, dostawcom Internetu i operatorom sieci natychmiastowe rozpoznanie rodzaju usług dodanych oraz urządzeń np. typu smartphone (inteligentny telefon) aktualnie współpracujących z siecią.

Zasoby Mobile Media Mode i współpracujące z nimi urządzenia przenośne, np. telefony komórkowe, mają zapewnić szybki dostęp do nowoczesnych usług i połączeń bezprzewodowych, mimo ograniczonych możliwości wyświetlaczy i klawiatur.

Pierwszymi telefonami współpracującymi z WAP są: Nokia 7110, Alcatel One Touch Pocket, Samsung SGH-800, Ericsson T-28s wraz z Ericsson MC 218 i Ericsson R386s.